Đoàn công tác Trường Đại học Quy Nhơn làm việc với Ủy ban nhân dân các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Phú Yên

Từ ngày 19/7/2017 đến ngày 22/7/2017 Đoàn cán bộ của Trường Đại học Quy Nhơn do PGS.TS Đỗ Ngọc Mỹ - Hiệu trưởng, Trưởng đoàn làm việc với Ủy ban nhân dân các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Phú Yên. Nội dung làm việc bao gồm: - Hợp tác đào tạo nguồn nhân lực trình độ thạc sĩ và trình độ đại học hệ vừa làm vừa học cho các tỉnh; - Triển khai công tác bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy cho các địa phương; - Hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ giữa nhà trường với các tỉnh Tây Nguyên. Chuyến đi thành công tốt đẹp. Hai bên đã thống nhất sơ bộ về các nội dung trên và tiếp tục triển khai, cụ thể hóa để sự hợp tác đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả thiết thực.

Sau đây là một số hỉnh ảnh về chuyến công tác:

Đoàn công tác làm việc với UBND tỉnh Gia Lai

Đoàn công tác làm việc với UBND tỉnh Đắk Lắk

Đoàn công tác làm việc với UBND tỉnh Đắk Nông

Đoàn công tác làm việc với Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đắk Lắk

Đoàn công tác làm việc với Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Phú Yên