Danh sách học viên dự thi cấp chứng nhận năng lực ngoại ngữ tiếng Anh, Trung, Pháp - Đợt thi ngày 07/10/2017