Danh sách thí sinh trúng tuyển Trường Đại học bổ sung - Đợt bổ sung từ ngày 13/8/2017-20/8/2017

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
(Đợt bổ sung từ ngày 13/8/2017 - 20/8/2017)

 

- Danh sách thí sinh trúng tuyển theo phương thức xét kết quả thi THPTQG năm 2017 (Xem nội dung)

- Danh sách thí sinh trúng tuyển theo phương thức xét học bạ (Xem nội dung)