Giải Bóng bàn "Người giáo viên nhân dân" tranh giải "Báo Giáo dục và Thời đại" lần thứ XIII năm 2016

 

 

 

Trường Đại học Quy Nhơn giới thiệu một số khách sạn tại Quy Nhơn để các đơn vị tham gia liên hệ nơi ở khi  nhu cầu