Giảng viên Khoa Toán: "Giải thưởng Viện Toán học" và nhận thưởng công trình toán học năm 2015

Giải thưởng Viện Toán học được thành lập năm 1982 dành cho các cán bộ nghiên cứu toán không quá 35 tuổi với tên gọi Giải thưởng "Công trình nghiên cứu khoa học của cán bộ trẻ". Giải thưởng này về sau được đổi tên "Giải thưởng khoa học cho cán bộ trẻ", hiện nay "Giải thưởng Viện Toán học", trao cho các nhà toán học thành tích xuất sắc đang làm việc tại Việt Nam tuổi đời không quá 40 tuổi (tính đến ngày 01 tháng 01 của năm xét Giải thưởng). 
Giải thưởng Viện Toán học được xét trao tặng hai năm một lần, vào các năm lẻ. Người nhận Giải thưởng sẽ được trao Giấy chứng nhận một số tiền thưởng.

Giải thưởng Viện Toán học năm 2015 đã được Viện Toán học  trao cho hai nhà toán học trẻ thành tích đặc biệt xuất sắc trong nghiên cứu TS. Lương Đăng Kỳ,  Khoa Toán, Trường Đại học Quy Nhơn TS. Chung Nhân Phú,  Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

TS. Lương Đăng Kỳ sinh năm 1983, hiện đang giảng dạy tại Khoa Toán, Trường Đại học Quy Nhơn. Tốt nghiệp đại học tại Trường Đại học Quy Nhơn năm 2005, đến năm 2012 anh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ  tại Trường Đại học Orleans, Pháp.  Hướng nghiên cứu chính của anh hiện nay Giải tích điều hòa. TS. Lương Đăng Kỳ đã  công bố khoảng 20 bài báo khoa học, trong đó một số bài báo được đăng ở những tạp chí chất lượng cao như  Journal de Mathématiques Pures et Appliquées, Transactions of the American Mathematical Society, Revista Matemática Iberoamericana,…

Giải thưởng Viện Toán học năm 2015 của TS. Lương Đăng Kỳ chẳng những là niềm vinh dự của anh, mà còn là niềm tự hào của toàn thể cán bộ Khoa Toán Trường Đại học Quy Nhơn.

“Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010 đến 2020” (sau đây gọi tắt là Chương trình)  được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1483/QĐ – TTg ngày 17 tháng 8 năm 2010 với mục tiêu phát triển nền Toán học Việt Nam mạnh mẽ về mọi mặt: nghiên cứu, ứng dụng và giảng dạy cả về số lượng và chất lượng, tương xứng với tiềm năng trí tuệ của người Việt Nam, đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước trên các lĩnh vực khác nhau như: khoa học, công nghệ, giáo dục và đào tạo, kinh tế và củng cố quốc phòng; phấn đấu đến năm 2020 Toán học nước ta có thể xếp vào hàng các nước tiên tiến trên thế giới; đồng thời, đảm bảo cho Toán học Việt Nam đi vào xu thế phát triển bền vững, tạo cơ sở để đưa nước ta thành một nước có nền Toán học mạnh trong giai đoạn tiếp theo.

Việc thưởng công trình Toán học là một nội dung trong Chương trình, được tổ chức thường niên, có ý nghĩa to lớn trong việc thúc đẩy xây dựng một nền Toán học Việt Nam hiện đại, tiếp cận với thế giới, đồng thời có tác động mạnh mẽ đến hệ thống đào tạo, giảng dạy Toán trong nhà trường, khuyến khích đội ngũ giảng viên trong nghiên cứu và sử dụng kết quả nghiên cứu vào giảng dạy và đào tạo thế hệ trẻ. Qua đó sẽ dần dần xây dựng được một đội ngũ giảng viên Toán giỏi ở các trường đại học, cao đẳng, những người vừa giỏi trong giảng dạy Toán vừa giỏi trong nghiên cứu và ứng dụng Toán học; trên cơ sở đó sẽ thúc đẩy ứng dụng Toán học trong các ngành khoa học khác.

Năm 2015 là năm thứ tư Chương trình xét thưởng các công trình toán học  công bố tại các tạp chí trong danh sách ISI. Theo Quyết định số 6330/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thưởng công trình toán học năm 2015 của Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010-2020, Chương trình đã xét thưởng 86 công trình toán học năm 2015, trong đó Khoa Toán Trường Đại học Quy Nhơn có 10 công trình được xét thưởng, với mức thưởng là 28.750.000 đồng/01 công trình.

Kể từ lần xét thưởng đầu tiên (năm 2012), năm nào giảng viên Khoa Toán cũng có công trình được xét thưởng, và đặc biệt, năm nay số công trình được xét thưởng của Khoa là nhiều nhất. Đây là niềm vinh dự, đồng thời là niềm động viên, khích lệ về mặt tinh thần và vật chất to lớn, giúp cho toàn thể giảng viên, nhất là giảng viên trẻ  Khoa Toán cố gắng phấn đấu đẩy mạnh và sâu hơn nữa công việc giảng dạy và nghiên cứu, nhằm đạt được nhiều kết quả xuất sắc hơn trong thời gian sắp đến.

                                             (Theo: Khoa Toán, Trường Đại học Quy Nhơn)