Hướng dẫn nhập học đối với thí sinh trúng tuyển đại học, đợt bổ sung năm 2017