Họp báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Dự án TEAM năm 2016 và kế hoạch triển khai Dự án năm 2017

Sáng ngày 01/12/2016 tại Trường Đại học Quy Nhơn, Ban điều hành Dự án TEAM, thuộc chương trình hợp tác phát triển đại học giữa các bên Hội đồng liên đại học Flemish (VLIR), Đại học KU Leuven Trường Đại học Quy Nhơn đã tổ chức cuộc họp báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Dự án TEAM năm 2016 kế hoạch triển khai Dự án năm 2017.

Tham gia cuộc họp PGS.TS. Đỗ Ngọc Mỹ, Phó Hiệu trưởng; GS. Nguyễn Minh Thọ - Đại diện Trường đại học KU Leuven, Vương quốc Bỉ, Đồng chủ nhiệm dự án TEAM các thành viên khác trong Ban điều hành Dự án.

Cuộc họp nêu những nội dung cần hoàn thành trong năm 2016: báo cáo tài chính, báo cáo khoa học…; đồng thời lập kế hoạch chi tiết thực hiện Dự án trong 6 tháng đầu năm 2017, triển khai mua sắm trang thiết bị thí nghiệm, hóa chất, tài liệu, xây dựng chương trình đào tạo nghiên cứu sinh, tổ chức Workshop 2017…