Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

 

Sáng 18 tháng 7 năm 2017, tại Phòng họp B, Đảng ủy Trường Đại học Quy Nhơn long trọng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Giờ -  Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định cùng các đồng chí đại biểu đại diện các ban Đảng của Tỉnh ủy Bình Định: Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Ban Nội chính, Ủy ban Kiểm tra và Văn phòng Tỉnh ủy.

Về phía Đảng bộ Trường Đại học Quy Nhơn có PGS.TS. Đỗ Ngọc Mỹ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; PGS.TS. Đinh Thanh Đức - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ và cấp ủy các chi bộ.  

PGS.TS. Đỗ Ngọc Mỹ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Đỗ Ngọc Mỹ - Bí thư Đảng ủy yêu cầu mỗi đồng chí cấp ủy viên tham dự Hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến, đề xuất các giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ trong 6 tháng cuối năm 2017.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Đinh Thanh Đức - Phó Bí thư Đảng ủy  trình bày nội dung dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phướng hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Đảng ủy Trường Đại học Quy Nhơn. Qua báo cáo cho thấy, Đảng ủy Nhà trường trong thời gian vừa qua đã phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ, chỉ tiêu theo chương trình, kế hoạch đề ra.

Báo cáo đã chỉ rõ những ưu điểm: Đảng ủy Nhà trường luôn bám sát thực tiễn để kịp thời nắm bắt và giải quyết các vấn đề đặt ra tại cơ sở. Công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh được quan tâm toàn diện và được thực hiện từ chi bộ. Dưới sự chỉ đạo của Đảng bộ, các đơn vị khoa, phòng ban và các tổ chức đoàn thể hoạt động đúng định hướng, bám sát các chương trình công tác đề ra; động viên được viên chức, đoàn viên, hội viên phát huy thành tích đã đạt được, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần xây dựng Nhà trường ngày càng ổn định và lớn mạnh. Tuy nhiên, một số những hạn chế vẫn còn tồn tại: Việc lãnh đạo xây dựng và triển khai các văn bản phục vụ cho công tác quản lý, điều hành Nhà trường còn chậm và thiếu đồng bộ. Lãnh đạo thực hiện đổi mới phương pháp quản lý và rà soát, điều chỉnh các yếu tố đảm bảo chất lượng đào tạo của các chi bộ chưa đạt kết quả cao.Trong công tác kiểm tra, giám sát tuy đúng quy trình nhưng còn thiếu văn bản theo quy định.

Hội nghị đã nhận được nhiều tham luận và ý kiến trao đổi, chia sẻ của các đại biểu dự hội nghị. Đa số các đại biểu đều nhất trí tán đồng cao với bản dự thảo Báo cáo sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ của 6 tháng cuối năm 2017 của Đảng ủy Nhà trường. Trên tinh thần trách nhiệm và có tính xây dựng cao, các đại biểu cũng đã thẳng thắn chỉ ra những ưu điểm, hạn chế còn tồn tại trong công tác lãnh đạo của Đảng bộ; chia sẻ những giải pháp, kinh nghiệm nhằm tăng cường, phát huy hơn nữa uy tín, sức mạnh lãnh đạo của Đảng bộ trong các mặt hoạt động của Nhà trường.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng được nghe đồng chí Nguyễn Đình Hiền- Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Giờ - UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định, phụ trách Đảng bộ Trường Đại học Quy Nhơn đã đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức Hội nghị chu đáo của Đảng ủy trường. Trong đó, Báo cáo sơ kết đã bám sát kết cấu, nội dung theo Hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên, đánh giá được toàn bộ hoạt động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và đề ra được những nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu cần thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2017. Đồng thời, đồng chí cũng chỉ đạo Đảng ủy trường thực hiện tốt một số nội dung trong 6 tháng cuối năm 2017, như: tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về“tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”; thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cần bám sát tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” và Nghị quyết số 32-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý”; thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ủy tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; tăng cường hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức đảng trực thuộc. Thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên và chỉ đạo các chi bộ hoàn thành tốt đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.  

Phát biểu Kết luận Hội nghị, đồng chí Đỗ Ngọc Mỹ - Bí thư Đảng ủy, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ cảm ơn, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên và sẽ cụ thể hoá, vận dụng trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng chí đã tổng kết những nội dung chính các ý kiến trao đổi, tham luận, góp ý của các đại biểu tại Hội nghị; đồng thời định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ Nhà trường cần triển khai ngay để tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Nhà trường trong những tháng cuối năm: Tập trung kiện toàn bộ máy tổ chức của Trường vàlãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng chính trị và lãnh đạo các đoàn thể, hội; chú trọng công tác tổ chức xây dựng Đảng và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Đồng chí đề nghị toàn thể viên chức và người lao động, mà trước hết là các đồng chí đảng viên phát huy vai trò, ý thức, trách nhiệm, chung sức, chung lòng, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu không ngừng để lập thành tích chào mừng 40 năm thành lập Trường và thiết thực xây dựng Trường Đại học Quy Nhơn ngày càng phát triển.