Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016

Sáng 22 tháng 01 năm 2016, tại Hội trường B, Đảng ủy Trường Đại học Quy Nhơn long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016, khen thưởng các tập thể, nhân thành tích xuất sắc năm 2015.

Đến dự Hội nghị đồng chí Minh Tuấn - Phó trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Định cùng các đồng chí đại biểu đại diện các Ban Đảng của Tỉnh ủy Bình Định: Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy.

Về phía Trường Đại học Quy Nhơn đồng chí Đỗ Ngọc Mỹ - thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; đồng chí Nguyễn Hồng Anh - Hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Đinh Thanh Đức - Phó thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Đảng bộ, cấp ủy các chi bộ cùng 496 đảng viên của Đảng bộ Trường.

Hội nghị đã nghe đồng chí Đỗ Ngọc Mỹ, Bí thư Đảng ủy, trình bày báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2015; triển khai nhiệm vụ năm 2016.

Năm 2015, Đảng bộ Trường Đại học Quy Nhơn tiếp tục đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực: công tác tổ chức cán bộ đã hoàn thành, đi vào nền nếp; cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ ngày càng lớn mạnh đảm bảo đạt và vượt quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo; công tác đào tạo ổn định về quy mô và nâng cao chất lượng; hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế được tăng cường; công tác tài chính phát triển lành mạnh, minh bạch; đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, đảng viên, sinh viên được nâng cao hơn trước; an ninh, trật tự và an toàn trong Nhà trường được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm đúng mức, nội bộ Nhà trường đoàn kết thống nhất. Đảng ủy tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; tăng cường hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức đảng trực thuộc. Thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên (năm 2015 đã kết nạp được 109 đảng viên, trong đó có 22 cán bộ, 87 sinh viên).

Trong năm 2016, Đảng uỷ tiếp tục lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Tổ chức thực hiện kế hoạch năm học mới theo đúng tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW BCH Trung ương khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế ”. Lãnh đạo công tác xây dựng đảng: Chấn chỉnh tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ; thực hiện nghiêm nguyên tắc tự phê bình và phê bình.

Tại Hội nghị, các đảng viên cũng được nghe báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám trong năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016 của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy.

Tổng kết Hội nghị, đồng chí Đỗ Ngọc Mỹ - Bí thư Đảng ủy, một lần nữa khẳng định những thành quả đạt được của Đảng bộ Trường; đồng thời, đồng chí cũng thẳng thắn nhìn nhận một số những khuyết điểm trong công tác Đảng năm 2015 và đề ra các biện pháp khắc phục để trong năm 2016 Đảng bộ Nhà trường đạt được nhiều thắng lợi mới. Đồng chí đề nghị toàn thể cán bộ, giảng viên mà trước hết là các đồng chí Đảng viên phát huy vai trò, ý thức, trách nhiệm, chung sức, chung lòng, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu không ngừng để xây dựng trường Đại học Quy Nhơn ngày càng phát triển. 

Tại Hội nghị, Đảng ủy Trường đã biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2015: 03 TCCSĐ đạt tiêu chuẩn Trong sạch vững mạnh tiêu biểu, 47 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng chí Đỗ Ngọc Mỹ -  thư Đảng ủy trình bày báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2015
triển khai nhiệm vụ năm 2016

Đồng chí Nguyễn Hồng Anh - Hiệu trưởng phát biểu