Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Đảng bộ Trường Đại học Quy Nhơn

Sáng 18 tháng 01 năm 2017, tại Hội trường B, Đảng ủy Trường Đại học Quy Nhơn long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2016, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, đồng thời khen thưởng các tổ chức Đảng đảng viên thành tích xuất sắc 5 năm liên tục (2011-2015) năm 2016.

Đến dự Hội nghị đồng chí Minh Tuấn- Phó trưởng ban Ban Tổ chức, đồng chí Đào Văn Xuân - Phó trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Định cùng các đồng chí đại biểu đại diện các Ban Đảng của Tỉnh ủy Bình Định: Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Ban Nội chính, Ủy ban Kiểm tra Văn phòng Tỉnh ủy.

Về phía Trường Đại học Quy Nhơn đồng chí Đỗ Ngọc Mỹ - thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Nguyễn Hồng Anh - Hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Đinh Anh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Hội đồng trường; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Đảng bộ, cấp ủy các chi bộ cùng 507 đảng viên của Đảng bộ Trường.

Hội nghị đã nghe đồng chí Đỗ Ngọc Mỹ, thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng trình bày báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2016; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

Năm 2016 năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa XIV, Đảng bộ Trường Đại học Quy Nhơn tiếp tục đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực: công tác tổ chức cán bộ đã hoàn thành, đi vào nền nếp; sở vật chất đội ngũ cán bộ ngày càng lớn mạnh đảm bảo đạt vượt quy định của Bộ giáo dục Đào tạo; công tác đào tạo ổn định về quy nâng cao chất lượng; hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế được tăng cường; công tác tài chính phát triển lành mạnh, minh bạch; đời sống vật chất tinh thần của cán bộ, đảng viên, sinh viên được nâng cao hơn trước; an ninh, trật tự an toàn trong Nhà trường được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm đúng mức, nội bộ Nhà trường đoàn kết thống nhất. Đảng ủy tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; tăng cường hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức đảng trực thuộc. Thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên (năm 2016 đã kết nạp được 112 đảng viên mới).

Trong năm 2017, Đảng uỷ tiếp tục lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Tổ chức thực hiện kế hoạch năm học mới theo đúng tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW BCH Trung ương khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế ”. Lãnh đạo công tác xây dựng đảng: Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4chống các biểu hiện suy thoái về tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ lãnh đạo quản , đảng viên. Chỉ đạo thực hiệntốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về học tập làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 Tại Hội nghị, các đảng viên cũng được nghe báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám trong năm 2016 triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy.

Tổng kết Hội nghị, đồng chí Đỗ Ngọc Mỹ - Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường một lần nữa khẳng định những thành quả đạt được của Đảng bộ Trường; đồng thời, đồng chí cũng thẳng thắn nhìn nhận một số những khuyết điểm trong công tác Đảng năm 2016 và đề ra các biện pháp khắc phục để trong năm 2017 Đảng bộ Nhà trường đạt được nhiều thắng lợi mới. Đồng chí đề nghị toàn thể cán bộ, giảng viên mà trước hết là các đồng chí Đảng viên phát huy vai trò, ý thức, trách nhiệm, chung sức, chung lòng, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu không ngừng để xây dựng trường Đại học Quy Nhơn ngày càng phát triển trong giai đoạn mới. 

Tại Hội nghị, Tỉnh ủy Bình Định đã khen thưởng các đảng viên đạt thành tích xuất sắc 5 năm liên tục (2011-2015). Đảng ủy Trường đã biểu dương, khen thưởng các chi bộ và đảng viên có thành tích xuất sắc năm 2016: 02 TCCSĐ đạt tiêu chuẩn Trong sạch vững mạnh tiêu biểu, 47 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Dưới đây là một số hình ảnh:


Đồng chí Đỗ Ngọc Mỹ -  thư Đảng ủy trình bày báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2016
và 
triển khai nhiệm vụ năm 2017


Đồng chí Nguyễn Hồng Anh - Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu


phát biểu


phát biểu

Đảng ủy Trường biểu dươngkhen thưởng các chi bộ  đảng viên  thành tích xuất sắc năm 2016