Hội thảo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông, khung năng lực nghề nghiệp giảng viên sư phạm và vấn đề nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên của các trường sư phạm

Ngày 7.12.2016, tại Trường Đại học Quy Nhơn, Chương trình phát triển các trường phạm để nâng cao năng lực giáo viên, cán bộ quản sở giáo dục phổ thông (Chương trình ETEP) do Ngân hàng Thế giới tài trợ đã tổ chức hội thảo về “CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG, KHUNG NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP GIẢNG VIÊN PHẠM VẤN ĐỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN CỦA CÁC TRƯỜNG PHẠM”.Tham dự Hội thảo hơn 100 đại biểu đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục, Dự án thuộc Bộ GD&ĐT, đại diện lãnh đạo chuyên gia của các trường đại học phạm chủ chốt, Học viện Quản giáo dục, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, đại diện lãnh đạo một số Sở GD&ĐT Ban quản , vấn chương trình ETEP.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ phát biểu chỉ đạo Hội thảo

Hội thảo đã tập trung thảo luận về những vấn đề cần thay đổi của chuẩn nghề nghiệp giáo viên hiện hành, chuẩn giảng viên phạm; tiêu chí, quy trình lựa chọn giáo viên cốt cán, lựa chọn giảng viên phạm chủ chốt để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Các đại biểu tham dự Hội thảo đã thảo luận sâu về giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ GV PT, giảng viên phạm theo tinh thần cởi mở, tăng tính sáng tạo phù hợp với đặc thù lao động nghề nghiệp của giáo viên cũng như yêu cầu phát triển năng lực nghề nghiệp của giáo viên trong bối cảnh mới.

Phát biểu chỉ đạo Hội thảo, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh vai trò đi đầu của các trường ĐH phạm chủ chốt trong nâng cao chất lượng đội ngũ GV “gốc của các vấn đề về chất lượng GV chất lượng đào tạo bồi dưỡng của các trường SP”. Do vậy, các trường phạm cần thay đổi mạnh mẽ cách làm, cách tiếp cận trong đào tạo, bồi dưỡng hiện nay trên sở tiếp cận chuẩn nghề nghiệp của GV. Việc chỉnh sửa Chuẩn nghề nghiệp cần đảm bảo nguyên tắc: khoa học, hiện đại, khắc phục những hạn chế của Chuẩn hiện hành, tiếp cận với kinh nghiệm của các nước nền giáo dục tiên tiến trong khu vực nhưng gắn với thực tiễn phát triển nghề nghiệp của GV Việt Nam; đảm bảo phù hợp với  nhiệm vụ, vị trí việc làm của GVtừng cấp học, môn học, để GV dễ dàng sử dụng, động lực chủ động đánh giá, hoàn thiện năng lực nghề nghiệp của bản thân theo các yêu cầu của chuẩn. Về tiêu chí lựa chọn GV phổ thông cốt cán, Bộ trưởng cũng yêu cầu các đề xuất phải gắn với nhiệm vụ mới của họnhà trường  hỗ trợ các đồng nghiệp cùng phát triển, tham gia trực tiếp vào các hoạt động đổi mới CT SGK, đem thực tiễn giáo dục hơi thở cuộc sống vào CT, SGK mới. Các GVCC phải những GV đạt Chuẩn nghề nghiệpmức cao, được lựa chọn từ các trường phổ thông để bồi dưỡng thành GVCC, nhân tố tích cực trong bồi dưỡng thường xuyên, liên tục, tại chỗ cho GV tại các nhà trường phổ thông theo định hướng đổi mới GD của ngành. Việc lựa chọn giảng viên phạm chủ chốt cũng đảm bảo các nguyên tắc trên, chú trọng hơn tới trách nhiệm tham gia phát triển chương trình, tài liệu các khóa đào tạo, bồi dưỡng GVPT, cũng như trách nhiệm gắn kết trường phạm với thực tiễn hành nghề của giáo viêncác nhà trường, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục.

 

(Theo PGS.TS. Nguyễn Thúy Hồng)