Hội thảo quốc tế hàng năm về Nghiên cứu và giảng dạy tiếng Anh lần thứ 7 “Những đổi mới trong việc dạy và học tiếng Anh”

Nhằm tạo diễn đàn trao đổi kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm giảng dạy ý tưởng mới trong dạy học tiếng Anh, tiếp theo những hội thảo đã được tổ chức thành công tại Thành phố Hồ Chí Minh (2010, 2013, 2014, 2015), Huế (2011) Đà Nẵng (2012), Trung tâm Đào tạo Khu vực của SEAMEO tại Việt Nam (SEAMEO RETRAC) phối hợp với Trường Đại học Curtin (Australia) Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức hội thảo quốc tế về nghiên cứu giảng dạy tiếng Anh lần thứ 7 với chủ đề "Những đổi mới trong việc dạy học tiếng Anh” (Innovations in English Language Teaching and Learning) tại Trường Đại học Quy Nhơn từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 8 năm 2016, tại Trường Đại học Quy Nhơn, Bình Định, Việt Nam

Hội thảo diễn đàn dành cho các đại biểu chuyên môn trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh với mục đích chia sẻ thảo luận về những kết quả nghiên cứu, những kinh nghiệm những vấn đề luận thực tiễn trong việc giảng dạy tiếng Anh cho đối tượng người học đến từ những vùng miền khác nhau, trình độ, điều kiện, sự quan tâm động lực khác nhau. Đây còn hội quý báu cho các đại biểu giáo viên dạy tiếng Anh thể bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, tham gia vào mạng lưới những hoạt động hợp tác khác với những bạn đồng nghiệp đến từ khắp nơi trên thế giới.

Hơn 220 đại biểu tham dự với 55 bài báo cáo tập huấn của các nhà nghiên cứu, giảng viên các học giả nổi tiếng về các chủ đề như: Gắn kết đam của người học trong việc học tập sử dụng tiếng Anh; Xây dựng tính bền vững trong học tập sử dụng tiếng Anh; Tăng cường việc ứng dụng công nghệ trong dạy học tiếng Anh; Phát huy sự đa dạng về phương thức loại hình dạy học tiếng Anh; Dạy học tiếng Anh hướng đến hội nhập khu vực quốc tế.

Tổ chức hội thảo quốc tế, hội thảo chuyên đề các khóa bồi dưỡng tiếng Anh cho giáo viên ngoại ngữ một trong những thế mạnh của SEAMEO RETRAC, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên tiếng Anh nhằm thực hiện thành công các mục tiêu của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 mở rộng quan hệ hợp tác với các nước trong khu vực quốc tế trong lĩnh vực giảng dạy ngoại ngữ.

Đặc biệt, Hội thảo thường niên lần thứ 7 được tổ chức lần này cũng một hoạt động để chào mừng kỷ niệm lần thứ 20 ngày thành lập Trung tâm SEAMEO RETRAC, đồng thời cũng sự kiện thiết thực trong những hoạt động hợp tác giữa SEAMEO RETRAC với trường Đại học Quy Nhơn Đại học Curtin (Australia).

Nhân dịp này, Văn phòng ngôn ngữ tiếng Anh khu vực của Đại sứ quán Hoa Kỳ Nhà xuất bản National Geographic Learning cùng tài trợ cho Hội thảo.

Dưới đây một vài hình ảnh: