Kết quả kỳ thi đánh giá trình độ ngoại ngữ cấp độ 3/6, kỳ thi ngày 14/5/2016