Làm việc với GS. Nguyễn Minh Thọ về việc triển khai Dự án TEAM

Sáng ngày 07 tháng 3 năm 2016, PGS. TS. Đỗ Ngọc Mỹ - Phó Hiệu trưởng Nhà trường buổi làm việc với GS. Nguyễn Minh Thọ (Đại học KU Leuven, Bỉ) về việc triển khai Dự án TEAM tại Trường Đại học Quy Nhơn.

Sau khi phối hợp thực hiện thành công Dự án South Initiatives do Hội đồng Liên đại học vùng Flander, Bỉ (VLIR) tài trợ nhằm mục tiêu xây dựng Chương trình thạc tiên tiến ngành Hóa thuyết Hóa tại Trường Đại học Quy Nhơn trong giai đoạn 2012-2014, Trường Đại học Quy Nhơn Đại học KU Leuven tiếp tục được thụ hưởng Dự án TEAM do VLIR hỗ trợ tài chính. Dự án kéo dài trong 4 năm từ 2016 đến 2020 với mục tiêu xây dựng chương trình Tiến chuyên ngành Hóa, đồng thời nghiên cứu giải quyết các vấn đề của địa phương như nghiên cứu vật liệu xử lượng kháng sinh trong tôm nuôi nghiên cứu cách thức chuyển nước thành nước sinh hoạt.

Tại buổi làm việc, hai bên đã thảo luận công tác chuẩn bị cho việc triển khai Dự án như chuẩn bị về nhân sự, về đề án tuyển sinh, về sở vật chất, về trang thiết bị, về việc xây dựng trang web nhằm quảng Dự án…

Với đội ngũ giảng viên uy tín, giàu kinh nghiệm trong giảng dạy nghiên cứu, với kinh nghiệm đã trong việc cùng phối hợp triển khai dự án trước đó, chắc chắn Trường Đại học Quy Nhơn Đại học KU Leuven sẽ thực hiện thành công Dự án, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho hội cũng như giải quyết các vấn đề thực tiễn mang tính cấp bách của địa phương trong tương lai.