Lịch thi và danh sách thi trình độ ngoại ngữ cấp độ 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam - Kỳ thi thứ 1 năm 2017