Luật - Pháp lệnh

Số/ hiệu Ngày ban hành Trích yếu
02/2016/QH14 18/11/2016 Luật tín ngưỡng, tôn giáo 
01/2016/QH14 17/11/2016 Luật đấu giá tài sản
108/2016/QH13 09/04/2016 Luật Điều ước quốc tế
107/2016/QH13 06/04/2016 Luật Thuế xuất khẩuthuế nhập khẩu
106/2016/QH13 06/04/2016 Luật Sửa đổibổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng
Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt  Luật Quản  thuế
105/2016/QH13 06/04/2016 Luật Dược
104/2016/QH13 06/04/2016 Luật Tiếp cận thông tin
103/2016/QH13 05/04/2016 Luật Báo chí
102/2016/QH13 05/04/2016 Luật Trẻ em
11/2016/UBTVQH13 08/03/2016 Pháp lệnh Quản  thị trường
101/2015/QH13 27/11/2015 Bộ Luật Tố tụng hình sự
100/2015/QH13 27/11/2015 Bộ Luật Hình sự
99/2015/QH13 26/11/2015 Luật Tổ chức  quan điều tra hình sự
98/2015/QH13 26/11/2015 Luật Quân nhân chuyên nghiệpcông nhân  viên chức quốc phòng
97/2015/QH13 25/11/2015 Luật Phí  lệ phí
96/2015/QH13 25/11/2015 Luật Trưng cầu ý dân
95/2015/QH13 25/11/2015 Bộ Luật Hàng hải Việt Nam
94/2015/QH13 25/11/2015 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam
93/2015/QH13 25/11/2015 Luật Tố tụng hành chính
92/2015/QH13 25/11/2015 Bộ Luật Tố tụng dân sự
91/2015/QH13 24/11/2015 Bộ Luật Dân sự
90/2015/QH13 23/11/2015 Luật Khí tượng thủy văn
89/2015/QH13 23/11/2015 Luật Thống
88/2015/QH13 20/11/2015 Luật Kế toán
87/2015/QH13 20/11/2015 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội Hội đồng nhân dân
86/2015/QH13 19/11/2015 Luật An toàn thông tin mạng
85/2015/QH13 25/06/2015 Luật Bầu cử đại biểu quốc hội đại biểu Hội đồng nhân dân
84/2015/QH13 25/06/2015 Luật An toàn, vệ sinh lao động
83/2015/QH13 25/06/2015 Luật Ngân sách Nhà nước
82/2015/QH13 25/06/2015 Luật Tài nguyên, môi trường biển hải đảo 
81/2015/QH13 24/06/2015 Luật Kiển toán Nhà nước 
80/2015/QH13 22/06/2015 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
79/2015/QH13 19/06/2015 Luật Thú y
78/2015/QH13 19/06/2015 Luật Nghĩa vụ quân sự
77/2015/QH13 19/06/2015 Luật Tổ chức chính quyền địa phương
76/2015/QH13 19/06/2015 Luật Tổ chức Chính phủ
75/2015/QH13 09/06/2015 Luật Mặt trận Tổ quốc Việt nam
74/2014/QH13 27/11/2014 Luật Giáo dục nghề nghiệp
73/2014/QH13 27/11/2014 Luật Công an nhân dân 
68/2014/QH13 26/11/2014 Luật Doanh nghiệp
67/2014/QH13 26/11/2014 Luật Đầu
66/2014/QH13 25/11/2014 Luật Kinh doanh bất động sản
65/2014/QH13 25/11/2014 Luật Nhà
63/2014/QH13 24/11/2014 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân
62/2014/QH13 24/11/2014 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân
60/2014/QH13 20/11/2014 Luật Hộ tịch
59/2014/QH13 20/11/2014 Luật Căn cước công dân
58/2014/QH13 20/11/2014 Luật Bảo hiểm hội
57/2014/QH13 20/11/2014 Luật Tổ chức Quốc hội
55/2014/QH13 23/06/2014 Luật Bảo vệ môi trường
54/2014/QH13 23/06/2014 Luật Hải quan
53/2014/QH13 20/06/2014 Luật Công chứng
52/2014/QH13 19/06/2014 Luật Hôn nhân gia đình
51/2014/QH13 19/06/2014 Luật Phá sản
50/2014/QH13 18/06/2014 Luật Xây dựng
49/2014/QH13 18/06/2014 Luật Đầu công
45/2013/QH13 29/11/2013 Luật Đất đai
44/2013/QH13 26/11/2013 Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
43/2013/QH13 26/11/2013 Luật Đấu thầu
42/2013/QH13 25/11/2013 Luật Tiếp công dân
41/2013/QH13 25/11/2013 Luật Bảo vệ kiểm dịch thực vật
38/2013/QH13 16/11/2013 Luật việc làm
35/2013/QH13 20/06/2013 Luật Hòa giải sở
33/2013/QH13 19/06/2013 Luật Phòng, chống thiên tai
30/2013/QH13 19/06/2013 Luật Giáo dục quốc phòng an ninh
29/2013/QH13 18/06/2013 Luật Khoa học công nghệ
28/2013/QH13 12/06/2013 Luật Phòng, chống khủng bố
25/2012/QH13 21/11/2012 Luật Thủ đô
23/2012/QH13 20/11/2012 Luật Hợp tác
22/2012/QH13 20/11/2012 Luật dự trữ quốc gia
20/2012/QH13 20/11/2012 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật
19/2012/QH13 20/11/2012 Luật xuất bản
18/2012/QH13 21/06/2012 Luật biển Việt Nam
17/2012/QH13 21/06/2012 Luật tài nguyên nước
16/2012/QH13 21/06/2012 Luật quảng cáo
15/2012/QH13 20/06/2012 Luật xử vi phạm hành chính
14/2012/QH13 20/06/2012 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật
13/2012/QH13 20/06/2012 Luật giám định pháp
12/2012/QH13 20/06/2012 Luật Công đoàn
11/2012/QH13 20/06/2012 Luật giá
10/2012/QH13 18/06/2012 Bộ luật lao động
09/2012/QH13 18/06/2012 Luật phòng, chống tác hại của thuốc
08/2012/QH13 18/06/2012 Luật giáo dục đại học
06/2012/QH13 18/06/2012 Luật bảo hiểm tiền gửi
05/2011/QH13 26/11/2011 Luật yếu
04/2011/QH13 11/11/2011 Luật đo lường
03/2011/QH13 11/11/2011 Luật tố cáo
02/2011/QH13 11/11/2011 Luật khiếu nại
01/2011/QH13 11/11/2011 Luật lưu trữ
67/2011/QH12 29/03/2011 Luật kiểm toán độc lập
66/2011/QH12 29/03/2011 Luật phòng, chống mua bán người
64/2010/QH12 07/12/2010 Luật tố tụng hành chính
60/2010/QH12 30/11/2010 Luật khoáng sản
59/2010/QH12 30/11/2010 Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
58/2010/QH12 29/11/2010 Luật viên chức
57/2010/QH12 29/11/2010 Luật thuế bảo vệ môi trường
56/2010/QH12 29/11/2010 Luật thanh tra
44/2009/QH12 25/11/2009 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục
38/2005/QH11 14/06/2005 Luật Giáo dục