Tổng quan

Trong xu thế hội nhập quốc tế về giáo dục đào tạo, Trường Đại học Quy Nhơn luôn coi việc mở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế một trong những nhiệm vụ quan trọng, ý nghĩa chiến lược trong quá trình xây dựng phát triển Nhà trường, góp phần nâng cao năng lực hiệu quả đào tạo, nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ, đẩy nhanh tốc độ phát triển của Trường nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thúc đẩy Trường sớm hội nhập với khu vực thế giới.

Nhận thức đúng đắn tầm quan trọng của hoạt động hợp tác quốc tếcùng với sự quan tâm của Bộ GD&ĐT lãnh đạo địa phương, Trường Đại học Quy Nhơn đã từng bước mở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế, đem lại những lợi ích thiết thực các đối tác nước ngoài đang tìm đến Trường ngày một nhiều hơn.

Trong những năm qua, Nhà trường đã liên kết hợp tác với một số đối tác nước ngoài như: Đại học Prince of Songkla (Vương quốc Thái Lan), Đại học Dankook, Đại học Sookmyung Women’s (Hàn Quốc), Chương trình Fulbright Việt Nam, Viện Anh ngữ - ELI (Hoa Kỳ), Trường Đại học Phúc Kiến (Trung Quốc), Trường Đại học Chămpasak và Sở Giáo dục các tỉnh Nam Lào - Sekong, Attapu, Chămpasak, Salavan (Lào)... Kể từ năm học 2002-2003 đến nay, Nhà trường liên tục tiếp nhận đào tạo, bồi dưỡng Lưu học sinh Lào tại Trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngoài ra, để đáp ứng yêu cầu hợp tác quốc tế trong giai đoạn mới và triển khai các hoạt động có hiệu quả, Trường đã cải tiến công tác quản lý; mặt khác, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan trong việc triển khai thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế.

Nhà trường còn đẩy mạnh thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về đào tạo như: Trao đổi thông tin học thuật, chương trình đào tạo, tài liệu tham khảo; Trao đổi cán bộ quản lý, giảng viên và sinh viên; Phát triển các chương trình hợp tác đào tạo tại Việt Nam và tại nước ngoài trong khuôn khổ thỏa thuận về chương trình đào tạo giữa Trường và các đối tác. Trường cũng có kế hoạch triển khai mô hình hợp tác đào tạo hai giai đoạn một số chuyên ngành như Công nghệ kỹ thuật Hóa dầu, Kỹ thuật điện tử tại Nhà trường và Đại học Prince of Songkla, Thái Lan để sinh viên của Trường có cơ hội tiếp cận, trực tiếp học tập công nghệ tiên tiến, trang thiết bị hiện đại, nâng cao trình độ chuyên môn và ngoại ngữ của bản thân.

Trường cũng đã triển khai hiệu quả mô hình hợp tác trao đổi giáo viên, học viên cao học và sinh viên với các đại học ở Cộng hòa Pháp như Đại học Limorges, Đại học Marseille. Qua Chương trình học bổng EMMA14, EMMA15, EMMAPlus, Trường đã từng bước xây dựng mối liên kết giáo dục, đào tạo và phát triển học thuật với 10 đại học ở châu Á và 7 đại học ở châu Âu trong các hoạt động như trao đổi giảng viên, cán bộ nghiên cứu, sinh viên, học viên cao học và đào tạo Nghiên cứu sinh theo Chương trình học bổng EMMA do Cộng đồng chung châu Âu cấp. Trường còn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cán bộ giảng viên Nhà trường thiết lập các nhóm nghiên cứu với các nhà khoa học có uy tín ở nước ngoài. Hàng năm, cán bộ giảng viên Nhà trường thường xuyên có các chuyến nghiên cứu ngắn hạn 01, 03, 06 hay 09 tháng tại Đại học KU Leuven (Bỉ), Đại học Limorges (Pháp) Đại học Ehwa Women (Hàn Quốc), Đại học Deakin (Úc), Viện nghiên cứu Nhật Bản, Viện nghiên cứu Đại học Georgia, Hoa Kỳ …

Trường đã tổ chức cho một số đoàn cán bộ đi tham quan khảo sát, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn và quản lý,Tổ chức các hoạt động trao đổi, giao lưu giữa các cán bộ viên chức, giảng viên, sinh viên Việt Nam và Lào, tạo cơ hội tốt, thuận lợi cho việc quảng bá đất nước con người Việt Nam, đồng thời củng cố tình hữu nghị Việt – Lào. Nhà trường còn quan tâm và có những chính sách phù hợp, có hiệu quả để phát triển các hoạt động hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học. Trường đã tổ chức thành công một số hội nghị, hội thảo quốc tế về Toán học, Tin học, Hoá học, Vật lý, Ngôn ngữ, Phương pháp giảng dạy tiếng Anh, Địa lý-Địa chính;  nhiều báo cáo khoa học của cán bộ, giảng viên trong Trường được công bố tại các hội nghị và trên các tạp chí khoa học quốc tế. Trường cũng tích cực liên hệ, trao đổi và gửi cán bộ, sinh viên đến nghiên cứu, học tập tại một số trường đại học nước ngoài, một số cán bộ, giảng viên tham gia các chương trình, dự án hợp tác nghiên cứu khoa học. Mặt khác, Trường cũng mời một số giảng viên nước ngoài đến làm việc và trao đổi chuyên môn tại Trường. Nhờ những nỗ lực hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học kể trên mà vị thế của Nhà trường đối với một số nước trên thế giới ngày càng được củng cố và nâng cao./.