Thông báo phát Bằng đại học, cao đẳng cho sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp đợt 1, năm 2017 và sinh viên tốt nghiệp các đợt trước