Thông báo số 1: Tuyển sinh liên thông trình độ cao đẳng với trình độ đại học hình thức chính quy