Thông báo số 1 về việc tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2017

Các mẫu Hồ sơ tuyển sinh thạc sĩ năm 2017 Khóa 20 (2017-2019):

- Giấy xác nhận đối tượng ưu tiên

- Sơ yếu lý lịch

- Đơn đăng ký dự thi

- Đơn đăng ký học bổ sung kiến thức

- Giấy cam đoan

 

Đề cương ôn thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2017 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC CÁC MÔN THI TUYỂN SINH

(Kèm theo Thông báo số 399/TB-ĐHQN ngày 07/3/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn)

TT

Chuyên ngành

tuyển sinh

Mã số

Các môn thi tuyển sinh

Môn

ngoại ngữ

Môn

chủ chốt

của ngành

Môn

chuyên ngành

1

Địa lý tự nhiên

60 44 02 17

Tiếng Anh

Địa lý học

Địa lí tự nhiên Việt Nam

2

Hóa Vô cơ

60 44 01 13

Tiếng Anh

Cơ sở lý thuyết hóa học

Hóa vô cơ-hữu  cơ-phân tích

3

Hóa lý thuyết và Hóa lý

60 44 01 19

Tiếng Anh

Cơ sở lý thuyết hóa học

Hóa vô cơ-hữu cơ-phân tích

4

Kế toán

60 34 03 01

Tiếng Anh

Kinh tế học

Nguyên lý kế toán

5

Khoa học máy tính

60 48 01 01

Tiếng Anh

Toán rời rạc

Tin học cơ sở

6

Kỹ thuật điện

60 52 02 02

Tiếng Anh

Lý thuyết mạch điện

Máy điện

7

Kỹ thuật viễn thông

60520208

Tiếng Anh

Mạch và xử  lý tín hiệu

Điện tử số

8

Lịch sử Việt Nam

60 22 03 13

Tiếng Anh

Lý luận Sử học

Lịch sử Việt Nam

9

Ngôn ngữ Anh

60 22 02 01

Tiếng Pháp

Kỹ năng thực hành tiếng Anh

Ngôn ngữ Anh

10

Ngôn ngữ học

60 22 02 40

Tiếng Anh

Ngôn ngữ học đại cương

Việt ngữ học

11

Quản lý giáo dục

60 14 01 14

Tiếng Anh

Giáo dục học

Khoa học quản lý giáo dục

12

Sinh học thực nghiệm

60 42 01 14

Tiếng Anh

Sinh học đại cương

Di truyền-Sinh lý học

13

Văn học Việt Nam

60 22 01 21

Tiếng Anh

Lý luận văn học

Văn học Việt Nam

14

Vật lý chất rắn

60 44 01 04

Tiếng Anh

Toán cho Vật lý

Vật lý chất rắn

15

Đại số và lý thuyết số

60 46 01 04

Tiếng Anh

Giải tích

Đại số

16

Phương pháp toán sơ cấp

60 46 01 13

Tiếng Anh

Giải tích

Đại số

17

Toán giải tích

60 46 01 02

Tiếng Anh

Đại số

Giải tích

 

PHỤ LỤC 2

 DANH MỤC NGÀNH ĐÚNG, NGÀNH PHÙ HỢP, NGÀNH GẦN, NGÀNH KHÁC VỚI NGÀNH,
CHUYÊN NGÀNH ĐĂNG KÝ DỰ THI VÀ CÁC HỌC PHẦN BỔ SUNG KIẾN THỨC

(Kèm theo Thông báo số 399/TB-ĐHQN ngày 07/3/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn)

TT

Chuyên ngành

Ngành đúng, phù hợp

Ngành gần

Các học phần học bổ sung kiến thức đối với ngành gần

1

Địa lý tự nhiên

- Sư phạm Địa lý

- Địa lý tự nhiên

 - Địa lý Tài nguyên và môi trường

 - Khí tượng

- Thủy văn

- ...

 - Địa lý học

- Địa lý tài nguyên

- Tài nguyên môi trường

- Quản lý đất đai

- Lâm nghiệp

- ...

1.  Địa lý tự nhiên đại cương

2. Địa lý Việt Nam

3. Sinh thái cảnh quan và địa sinh vật

2

Hóa Vô cơ

- Sư phạm Hóa học

- Hóa  học

- Công nghệvật liệu

- Công nghệ thực phẩm

- Công nghệ kỹ thuật môi trường

- Hóa dược

- Kỹ thuật hoá học

- Công nghệ kỹ thuật hóa học

- ...

1. Cơ sở hóa lývà hóa lý thuyết

2. Hóa nguyêntố

3. Cơ sở  lí  thuyết hóa vô cơ

4. Cơ sở lí thuyết hóa hữu cơ

5. Cơ sở lí thuyết hóa phân tích

3

Hóa lý thuyết và Hóa lý

-   Sư phạm Hóa học

-   Hóa học

-   Công nghệ kỹ thuật hóa học (Hoặc Công nghệ hóa học các chuyên ngành Hóa vô cơ, Hóa hữu cơ, Hóa dầu, Hóa silicat, Điện hóa, Hóa lý)

-   Công nghệ kỹ thuật Hóa thực phẩm

-   Hóa môi trường

-   Hóa vật liệu

-   ...

-   Kỹ thuật môi trường

-      Công nghệ môi trường

-   Công nghệvật liệu

-   Hóa sinh

-   Hóa dược

-   ...

 

1.  Nhiệt động lực hóa học

2.  Động hóa học

3.     Điện hóa học và Hóa keo

4.  Cơ sở Hóa lượng tử

4

Kế toán

-   Kế toán

-   Kiểm toán

- Kế toán-Kiểm toán

-   Kinh tế

-   Tài chính-Ngân hàng

-   Quản trị kinh doanh

-   Quản lý kinh tế

-   ...

1.       Kế toán tài chính

2.      Tổ chức  hạch toán kế toán

3.      Kế toán quản trị

4.  Phân tích kinh doanh

5.                                    5. Kiểm toán căn bản

5

Khoa học máy tính

- Khoa học máy tính

- Hệ thống thông tin

- Sư phạm Tin học

- Công nghệ thông tin (Tin học)

- Tin học ứng dụng

- Công nghệ phần mềm

- Công nghệ kỹ thuật máy tính

- Mạng máy tính

- Kỹ thuật máy tính

- Toán - Tin

- Điện tử-Tin học

- Vật lý-Tin

- Điện tử-Viễn thông

- Kỹ thuật điện tử, truyền thông

- ...

c

1.  Nhập môn thuật toán

2.  Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

3.  Toán rời rạc

4.  Cơ sở dữ liệu

5.  Lập trình hướng đối tượng

6.  Ngôn ngữ hình thức và automat

7.  Trí tuệ nhân tạo

8. Mạng máy tính

6

Kỹ thuật điện

-   Kỹ thuật điện

-       Kỹ thuật điện,Điện tử

-       Công nghệ kỹ thuật điện, Điện tử

-   Điện công nghiệp và dân dụng

-   Thiết bị điện, Điện tử

-   Hệ thống điện

-       Mạng và Hệ thống điện

-       Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

-    Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

-    Tự động hóa

-    Điều khiển tự động

-    Đo lường và Tin học công nghiệp

-    Điện lạnh

-    ...

1.  Mạng cung cấp điện

2.  Ngắn mạch trong hệ thống điện

3.   Kỹ thuật điện cao áp

4.   Bảo vệ rơle trong hệ thống điện

5.   Nhà máy điện và tram biến áp

7

Kỹ thuật viễn thông

- Kỹ thuật điện tử

- Kỹ thuật điện tử, truyền thông

- Vô tuyến điện và thông tin liên lạc

- Điện tử thông tin

- Điện tử viễn thông

- Kỹ thuật thông tin -Kỹ thuật viễn thông

- Kỹ thuật điện, điện tử

- Kỹ thuật máy tính

- Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

-  Công nghệ thông tin

- ...

1. Thông tin quang

2. Thông tin vô tuyến

3. Thông tin số

4. Anten truyền sóng

8

Lịch sử

Việt Nam

- Lịch sử (chung), Lịch sử Việt Nam, Lịch sử thế giới

- Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Sử-Chính trị

-     Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

-     Lịch sử Sử học và Sử liệu học, Khảo cổ học

-          Lịch sử phong trào cộng sản, công nhân quốc tế và giải phóng dân tộc

- Ngôn ngữ, văn học và văn hóa Việt Nam; Ngôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài; Hồ Chí Minh học; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Triết học; Chủ nghĩa xã hội khoa học; Tôn giáo học; Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước

- Khoa học chính trị; Kinh tế học; Khu vực học; Quốc tế học; Quan hệ quốc tế; Xã hội học và Nhân học; Công tác xã hội; Dân tộc học; Lưu trữ học; Bảo tàng học; Hành chính học (Quản lý Nhà nước)

-    ....

1.   Lịch sử thế giới cổ-trung đại

2.   Lịch sử thế giới cận-hiện đại

3.   Lịch sử Việt Nam cổ-trung đại

4.   Lịch sử Việt Nam cận-hiện đại

5.   Nhập môn Sử học

6.  Phương pháp luận Sử học

 

 

9

Ngôn ngữ Anh

-          Sư phạm Tiếng Anh

-     Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh/Anh văn)

-     Nga-Anh

-     Pháp-Anh

-     Trung-Anh

-     ...

1.  Nghe nâng cao

2.  Nói nâng cao

3.  Viết nâng cao

4.   Đọc nâng cao

5.   Lý thuyết tiếng

10

Ngôn ngữ học

-     Sư phạm Ngữ văn

-     Ngữ văn

-     Ngôn ngữ học

-     Văn học

-    Sư phạm Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung, ...

-    Tổng hợp Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung, ...

-    Sư phạm Giáo dục tiểu học

-    Việt Nam học

-    Báo chí

-    Ngữ văn-Báo chí

- Hán Nôm

- ...

1.  Dẫn luận ngôn ngữ, Ngữ âm, Từ vựng Tiếng Việt

2.      Ngữ pháp văn bản, phong cách học Tiếng Việt

3.  Ngữ pháp Tiếng Việt

 4. Cơ sở ngữ văn Hán Nôm

11

Quản lý giáo dục

-    Quản lý giáo dục

-   Các ngành có chương trình đào tạo ở trình độ đại học khác dưới 10% tổng số tiết học hoặc đơn vị học trình hoặc tín chỉ của khối kiến thức ngành so với ngành Quản lý giáo dục

- Các ngành khoa học giáo dục

- Các ngành đào tạo giáo viên

1. Tâm lý học quản lý

2. Tâm lý học đại cương

3. Giáo dục học đại cương

4. Lý luận dạy học

5. Lý luận giáo dục

 6. Khoa học Quản lý giáo dục

12

Sinh học thực nghiệm

-     Sinh học

-     Sư phạm Sinh học

-     Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp

-     Nông học

- Lâm nghiệp

- Chăn nuôi

- Bảo vệ thực vật

- Thủy sản

- Thú y

- Trồng trọt

- Công nghệ sinh học

- Sinh học môi trường

- ...

 

1.        Sinh lý học thực vật

2.        Sinh lý học động vật

3.        Trồng trọt

4.        Chăn nuôi

13

Văn học Việt Nam

-     Sư phạm Ngữ văn

-     Ngữ văn

-     Ngôn ngữ học

-     Văn học

-     Báo chí

-     Việt Nam học

-     Đông phương học

-     Hán Nôm

-     Sáng tác văn học

-     ...

1.  Lý luận văn học

2.      Văn học dân gian và văn học Trung đại Việt Nam

3.      Văn học hiện đại Việt Nam

  4.  Cơ sở ngữ văn Hán Nôm

14

Vật lý chất rắn

- Sư phạm Vật lý

- Cử nhân Vật lý hoặc Kỹ sư Vật lý

- Sư phạm Lý – Kỹ thuật công nghiệp

 

- Khoa học vật liệu

- Vật lý lý thuyết

- Vật lý hạt nhân

- Thiên văn học

- Cử nhân các ngành Hóa, Khoa học trái đất, Khoa học môi trường

- Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp

1. Cơ học lượng tử

2. Vật lý chất rắn đại cương

3. Vật liệu tiên tiến và ứng dụng

4.  Kỹ thuật phân tích vật liệu

5. Phương pháp toán lý

6. Vật liệu bán dẫn và điện môi

 

15

Đại số và Lý thuyết số

-     Sư phạm Toán

-     Toán học

-     Toán học ứng dụng

-     Toán cơ

 

Toán-Tin

 

1.  Giải tích hàm

2.      Đại số đại cương

3.  Giải tích số

 

16

Toán

Giải tích

17

Phương pháp Toán sơ cấp

 

 
Ghi chú: Đối với đối tượng dự thi thuộc ngành gần, ngành khác với ngành/chuyên ngành đăng ký dự thi, căn cứ vào bảng điểm tốt nghiệp đại học của thí sinh đăng ký dự thi, Phòng Đào tạo sau đại học phối hợp với các khoa chuyên môn đề xuất các học phần bổ sung kiến thức phù hợp.