Thông báo Về việc phúc khảo bài thi kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2016

THÔNG BÁO

Về việc nộp đơn xin phúc khảo bài thi

Sau khi công bố điểm thi, HĐTS chỉ nhận đơn xin phúc khảo bài thi của thí sinh trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày công bố điểm thi trả lời đương sự chậm nhất 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn. Thí sinh nộp đơn xin phúc khảo phải nộp lệ phí theo quy định của trường. Nếu sau khi phúc khảo phải sửa điểm theo quy định thì HĐTS hoàn lại khoản lệ phí này cho thí sinh.

Thí sinh nguyện vọng xin phúc khảo bài thi phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu sau đây:

1.     Thí sinh nộp đơn xin phúc khảo bài thi (theo mẫu dưới đây) về Hội đồng tuyển sinh theo đúng thời hạn quy định;

2.     Gửi kèm theo đơn xin phúc khảo bài thi một phong dán tem sẵn ghi họ tên, địa chỉ của người nhận (thí sinh hoặc người nhận hộ cho thí sinh);

Đơn xin phúc kảo bài thi gửi về Hội đồng tuyển sinh theo địa chỉ:

Phòng Đào tạo sau đại học, Trường Đại học Quy Nhơn

  170 An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

* Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi download tại đây