Thông báo về việc bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp cơ sở

Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Đặng Võ Phúc

Chuyên ngành: Đại số và Lý thuyết số; Mã số: 62.46.01.04

Thời gian: 08h00, ngày 15/07/2017

Địa điểm: Phòng họp 1 và Phòng 58, Nhà 15 tầng, Trường Đại học Quy Nhơn, 170 An Dương Vương, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Kính mời cán bộ, giảng viên và quý vị quan tâm đến dự.