Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Văn Đại

THÔNG BÁO 

Về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Đại,
Khóa 1, chuyên ngành Toán Giải tích

Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Đại.

Đề tài: Các hàm (.,W) – chỉnh hình và áp dụng

Chuyên ngành: Toán Giải tích;  Mã số: 62.46.01.02

Người hướng dẫn: PGS.TS. Thái Thuần Quang

Thời gian: 14h00, ngày 21/4/2017

Địa điểm: Phòng 58 và Phòng họp 1 - Trường Đại học Quy Nhơn, 170 An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

 

1. Chi tiết luận án

2. Những đóng góp mới của luận án

Bản tiếng Việt

Bản tiếng Anh

3. Tóm tắt luận án

- Bản tiếng Việt

- Bản tiếng Anh

Kính mời cán bộ, giảng viên và quý vị quan tâm đến dự.