Thông báo về việc nhập học đối với học viên trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2017