Thông báo về việc phát Bằng đại học, cao đẳng cho sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp đợt 2, năm 2016 và sinh viên đã tốt nghiệp các đợt trước