Thông báo về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng thạc sĩ khóa 17 (2014-2016)

 

Trường Đại học Quy Nhơn trân trọng kính mời các học viên khóa 17 (2014-2016) và thân nhân về dự Lễ tốt nghiệp và trao bằng thạc sĩ. 

Danh sách học viên tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ khóa 17 (và một số học viên của các khóa 13, 14, 15, 16)

Mẫu giấy ủy quyền