Thông báo về việc xét tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy đợt 3 năm 2016

Nhà trường tổ chức xét tốt nghiệp đợt 3 trong năm 2016 cho sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính quy, cụ thể như sau:

Mẫu đơn download tại đây.