Thông tư

Số/ hiệu Ngày ban hành Trích yếu
07/2017/TT-BLĐTBXH 10/3/2017 Quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
27/2016/TT-BGDĐT 30/12/2016 Quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục
25/2016/TT-BGDĐT 15/12/2016 Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giáo dục và Đào tạo
18/2016/TT-BGDĐT 22/6/2016 Ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học"
17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT 21/6/2016 Quy định tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin
13/2016/TT-BLĐTBXH 16/6/2016 Ban hành Danh mục công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động
12/2016/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BTC 16/6/2016 Hướng dẫn thực hiện chinh sách nội trú quy định tại Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp
14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN 08/6/2016 Hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ
16/2016/TT-BGDĐT 18/5/2016 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quyết định số 72/2014/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc dạy học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường sở giáo dục khác
70/2016/TTLT-BTC-TTCP 06/5/2016 Quy định việc lập, quản sử dụng Quỹ khen thưởng về phòng, chống tham nhũng
13/2016/TTLT-BGDĐT-BVHTTDL-BLĐTBXH-BCA 05/5/2016 Hướng dẫn thực hiện giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình phòng, chống bạo lực gia đình trong các sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH 30/3/2016 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về chế thu, quản học phí đối với sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021
08/2016/TT-BGDĐT 28/3/2016 Quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
07/2016/TT-BGDĐT 22/3/2016 Quy định về điều kiện bảo đảm nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa chữ
06/2016/TT-BGDĐT 21/03/2016 Ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài
23/2016/TT-BTC 16/02/2016 Hướng dẫn một số nội dung về quản , sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập
19/2016/TT-BTC 01/2/2016 Hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản , sử dụng máy móc, thiết bị của quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập
35/2015/TT-BGDĐT 31/12/2015 Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục
31/2015/TT-BGDĐT 14/12/2015 Quy định bộ tiêu chí đánh giá sách giáo khoa tiếng Anh giáo dục phổ thông
28/2015/TTLT-BGDĐT-BNV 06/11/2015 Hướng dẫn thực hiện bổ nhiệm xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giảng dạy trong các sở giáo dục đại học công lập
123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH 05/11/2015 Quy định tổ chức, hoạt động của trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh; liên kết giáo dục quốc phòng an ninh của các trường cao đẳng, sở giáo dục đại học
24/2015/TT-BGDĐT 23/9/2015 Quy định chuẩn quốc gia đối với sở giáo dục đại học
23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV 16/9/2015 Quy định số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông công lập
22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV 16/9/2015 Quy định số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học sở công lập
21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV 16/9/2015 Quy định số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập
18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH 08/9/2015 Quy định tổ chức dạy, học đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng an ninh trong các sở giáo dục nghề nghiệp, sở giáo dục đại học
17/2015/TT-BGDĐT 01/9/2015 Ban hành Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài
73/2015/TTLT-BTC-TTCP 12/5/2015 Quy định chế độ quản , cấp phát trang phục đối với thanh tra viên, cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các quan thanh tra nhà nước
08/2015/TT-BGDĐT 21/4/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo
07/2015/TT-BGDĐT 16/4/2015 Ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc , tiến
40/2015/TTLT-BTC-BGDĐT 27/3/2015 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh)
06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV 16/3/2015 Quy định về danh mục khung vị trí việc làm định mức số lượng người làm việc trong các sở giáo dục mầm non công lập
05/2015/TTLT-BGDĐT-BTC 10/3/2015 Hướng dẫn tuyển sinh chế độ tài chính thực hiện Quyết định số 599/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án "Đào tạo cán bộnước ngoài bằng ngân sách nhà nước giai đoạn 2013 - 2020"
04/2015/TTLT-BGDĐT-BTC 10/3/2015 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 143/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về bồi hoàn học bổng chi phí đào tạo
03/2015/TT-BGDĐT 26/02/2015 Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy
02/2015/TT-BGDĐT 26/02/2015 Ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia
01/2015/TT-BGDĐT 15/01/2015 Ban hành Điều lệ trường cao đẳng
47/2014/TT-BGDĐT 31/12/2014 Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên
45/2014/TT-BGDĐT 17/12/2014 Quy định về việc chuyển đổi loại hình trường đại học dân lập sang loại hình trường đại học thục
35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC 15/10/2014 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên người dân tộc thiểu số học tại các sở giáo dục đại học
34/2014/TT/BGDĐT 15/10/2014 Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
14/2014/TT-BGDĐT 05/5/2014 Quy định xét tặng Giải thưởng "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam" dành cho giảng viên trẻ trong các sở giáo dục đại học
08/2014/TT-BGDĐT 20/3/2014 Ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của đại học vùng các sở giáo dục đại học thành viên
03/2014/TT-BGDĐT 25/02/2014 Ban hành Quy chế quản người nước ngoài học tập tại Việt Nam
38/2013/TT-BGDĐT 29/11/2013 Ban hành Quy định về quy trình chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng trung cấp chuyên nghiệp
29/2013/TT-BGDĐT 25/7/2013 Ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ vấn du học
20/2013/TT-BGDĐT 06/6/2013 Ban hành quy định bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên các sở giáo dục đại học
11/2013/TT-BGDĐT 29/3/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chế độ thỉnh giảng trong các sở giáo dục Ban hành kèm theo Thông số 44/2011/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo