Thông tin tuyển dụng việc làm tại "Ngày hội việc làm và kết nối doanh nghiệp" năm 2017