Thư mời Doanh nghiệp tham gia Ngày hội việc làm và kết nối doanh nghiệp 2017 tại Trường Đại học Quy Nhơn