Trường Đại học Quy Nhơn có 04 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư năm 2016

Ngày 11-10, Văn phòng Hội đồng Chức danh giáo nhà nước (HĐCDGSNN) cho biết: Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo nhà nước đã Quyết định số 55/QĐ-HĐCDGSNN ngày 10-10 về việc công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo , Phó Giáo (GS, PGS) năm 2016. Theo Quyết định này, trong đợt xét công nhận năm 2016, cả nước 65 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo , 638 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo .
 
Trong đợt này, Trường Đại học Quy Nhơn 04 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo năm 2016 Nguyễn Thị Vương Hoàn (1973)ngành Hóa họcNguyễn Thị Thanh Hương (1967), ngành Sử học; Đinh Công Hướng (1974), ngành Toán học; Thị Ngân (1981), ngành Hóa học.