Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức Hội nghị Đại biểu công chức, viên chức năm học 2016-2017

Sáng ngày 22 tháng 10 năm 2016, Trường Đại học Quy Nhơn long trọng tổ chức Hội nghị Đại biểu công chức,viên chức năm học 2016-2017 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016-2017.

Tham dự Hội nghị GS. TS. Nguyễn Hồng Anh - Hiệu trưởng Nhà trường, PGS. TS. Đỗ Ngọc Mỹ - thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; TS. Hoàng Quý Châu - Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Trường cùng các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu gần 200 đại biểu được triệu tập đại diện cho toàn thể công chức, viên chức trong toàn trường.

GS. TS. Nguyễn Hồng Anh - Hiệu trưởng Nhà trường báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016,
phương hướng, nhiệm vụ năm học 2016-2017

Tại Hội nghị, Hiệu trưởng Nguyễn Hồng Anh đã báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm một số chỉ tiêu chủ yếu năm học 2016-2017. Hội nghị đã nghe báo cáo công tác tài chính năm học 2015-2016, báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân.

Báo cáo công tác tài chính năm học 2015-2016

Báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân năm học 2015-2016

Trên sở nội dung các báo cáo, tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu tại Hội nghị, ý kiến giải trình của Hiệu trưởng các Trưởng đơn vị chức năng liên quan, Hội nghị đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức năm học 2016-2017. Hội nghị khẳng định: Năm học 2015-2016, Nhà trường tiếp tục giữ vững sự đồng thuận, phát huy những đóng góp tích cực, hiệu quả của toàn thể viên chức Nhà trường đối với mọi lĩnh vực hoạt động. Đội ngũ giảng viên không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, khoa học. Quy đào tạo đại học ổn định; mở rộng các chuyên ngành quy đào tạo sau đại học. Chất lượng đào tạo được chú trọng, nâng cao; hoạt động NCKH được đẩy mạnh, nhiều công bố quốc tế; hợp tác quốc tế ngày càng mở rộng phát triển theo chiều sâu.Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo, NCKH không ngừng được đầu phát triển hiện đại, đồng bộ; một số phòng thí nghiệm được đầu đạt chuẩn quốc gia, quốc tế; nguồn học liệu được kết nối, bổ sung, cập nhật. Nhà trường được tham gia vào Chương trình phát triển các trường phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản sở giáo dục phổ thông (ETEP) Dự án Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông (RGEP).

Hội nghị xác định phương hướng của năm học 2016-2017 : Tăng cường đào tạo bồi dưỡng giảng viên, viên chức; xây dựng sở vật chất nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học phục vụ cộng đồng; đạt chuẩn chất lượng kiểm định chất lượng giáo dục, tạo tiền đề cho phân tầng đại học hội nhập quốc tế; đồng thời chỉ những nhiệm vụ cụ thể cần quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2016-2017.


Chủ tịch Công đoàn trường phát động phong trào thi đua năm học 2016-2017

Hội nghị khẳng định quyết tâm hưởng ứng phong trào thi đua do Công đoàn trường phát động; kêu gọi tin tưởng toàn thể giảng viên, viên chức người lao động trong toàn trường phát huy những kết quả đạt được; nêu cao tinh thần đoàn kết nhất trí, đồng tâm, đồng thuận, chung sức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị.

Nhân Hội nghị, công đoàn Trường cũng đã phát động quyên góp hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu nhiều thiệt hại nặng nề do thiên tai, lụt vừa qua.

Toàn cảnh Hội nghị