Đại học chính quy

hang gửi vào T2, 04/11/2016 - 14:06
Nhà trường thông báo việc thu tiền học lần 2 học kỳ II năm học 2015-2016 như sau:  
hang gửi vào T4, 01/06/2016 - 17:00
Thông báo về việc xét tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy đợt 4 năm 2015
Ẩn danh gửi vào T5, 12/24/2015 - 13:35
Thông báo về việc đăng ký tín chỉ học kỳ 2 năm học 2015 - 2016 qua mạng đối với sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính quy
Ẩn danh gửi vào T5, 12/24/2015 - 08:11
Danh sách lịch thi và phòng thi học kỳ 1 năm học 2015-2016

Trang