Cổng thông tin Công tác sinh viên

hang gửi vào T3, 11/29/2016 - 09:22
Ngày 26/11/ 2016, Trường Đại học quy Nhơn tổ chức Tổng kết phong trào thi đua và biểu dương sinh viên tiêu biểu năm học 2015-2016.
hang gửi vào T2, 10/17/2016 - 08:48
Ngày 16/10/2016, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên và Phòng công tác sinh viên phối hợp tổ chức chương trình Gala “Chào tân sinh viên khóa 39”.