Hội nghị, hội thảo

hang gửi vào T4, 11/23/2016 - 16:19
The International Conference *"**New Trends in Optimization and Variational Analysis for Applications [1]"* [1] https://sites.google.com/a/qnu.edu.vn/newtovaa/home
hang gửi vào T6, 06/03/2016 - 16:54
Ngày 02 tháng 6 năm 2016 tại Hội trường B, Trường Đại học Quy Nhơn đã tổ chức Hội nghị tổng kết  hoạt động

Trang