Lịch công tác tuần

Từ 20/02/2017 đến 26/02/2017

Chú ý: Để xem tuần tiếp theo, bạn hãy bấm chữ SAU


Thứ ngày Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Chủ tọa
Thứ hai
20/02/2017
08:00 Làm việc với đại diện Ban Chấp hành Hội doanh nhân trẻ Bình Định về chương trình hợp tác với doanh nghiệp Đại diện BGH; lãnh đạo Phòng: CTSV, ĐTĐH; Bí thư ĐTN, Chủ tịch Hội SV Phòng họp 2 PHT. Đỗ Ngọc Mỹ
Thứ hai
20/02/2017
09:00 Bốc thăm phân đội Giải cầu lông chào mừng kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 Ban tổ chức, đại diện các Công đoàn bộ phận và Tổ Công đoàn trực thuộc Văn phòng Công đoàn Ban Tổ chức
Thứ hai
20/02/2017
14:00 Tiếp và làm việc với lãnh đạo Tạp chí Compass, LOTS CO., LTD., Nhật Bản. Đại diện BGH; lãnh đạo Phòng QLKH-HTQT Phòng họp 2 PHT. Đỗ Ngọc Mỹ
Thứ ba
21/02/2017
09:00 Họp bàn kế hoạch công tác tư vấn tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017 BGH; Trưởng phòng ĐTĐH, HCTH, CTSV, KT&ĐBCL, KHTC; các Trưởng khoa; Bí thư ĐTN, Chủ tịch HSV Phòng họp 1 PHT. Đỗ Ngọc Mỹ
Thứ ba
21/02/2017
14:30 Họp Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường mở rộng BCH Hội Sinh viên trường, các Liên chi hội trưởng Phòng họp B Chủ tịch HSV trường
Thứ ba
21/02/2017
15:00 Họp Ban Giám hiệu Ban Giám hiệu Phòng họp 2 Hiệu trưởng
Thứ ba
21/02/2017
19:00 Giới thiệu định dạng đề thi tiếng Anh bậc 2/6 (A2) cho sinh viên khóa 37, 38 Sinh viên hệ đại học, cao đẳng chính quy khóa 37, 38 theo Thông báo số 248/TB-ĐHQN ngày 14/02/2017 Hội trường B - Phòng KT-ĐBCL; - Khoa Ngoại ngữ
Thứ tư
22/02/2017
08:00 Họp góp ý dự thảo Quy chế in và quản lý văn bằng, chứng chỉ của Trường Đại học Quy Nhơn BGH; Trưởng phòng: TCCB, ĐTĐH, ĐTSĐH, ĐT&BDTX, HCTH, CSVC, Thanh tra-PC, KT&ĐBCL, KHTC Phòng họp 1 Hiệu trưởng
Thứ tư
22/02/2017
08:30 Thẩm định giáo trình Giáo dục đại học cấp Trường (Chủ biên: TS. Nguyễn Thị Diệu Cẩm, Khoa Hóa) Theo Quyết định số 192/QĐ-ĐHQN ngày 16/02/2017 PH B Chủ tịch Hội đồng
Thứ tư
22/02/2017
09:30 Họp Hội đồng tự đánh giá Trường, Ban thư ký và các Nhóm chuyên trách Hội đồng tự đánh giá theo Quyết định số 460/QĐ-ĐHQN ngày 07/4/2016 và Ban thư ký theo Quyết định số 472/QĐ-ĐHQN ngày 08/4/2016 Phòng họp 1 Hiệu trưởng
Thứ tư
22/02/2017
14:00 ​Tiếp và làm việc với đoàn công tác của Hiệp hội hợp tác xúc tiến kinh tế khu vực Asean - ARECO, Nhật Bản. Đại diện BGH; lãnh đạo Phòng: ĐTĐH, ĐTSĐH, QLKH&HTQT; lãnh đạo Khoa: Sinh-KTNN, CNTT, Hóa, Địa lý-Địa chính, TC-NH & QTKD, KT&CN, Ngoại ngữ​; Viện trưởng Viện NC ứng dụng KH&CN; Giám đốc TT Ngoại ngữ Phòng họp 1 PHT. Đỗ Ngọc Mỹ
Thứ năm
23/02/2017
05:45 MẤT ĐIỆN TRẠM 1 (từ 05h45' đến 09h15') - - -
Thứ năm
23/02/2017
08:30 Ban Giám hiệu làm việc với Ban Chấp hành Công đoàn Trường Ban Giám hiệu, BCH Công đoàn Trường, Trưởng phòng Tổ chức-Cán bộ Phòng họp 1 Hiệu trưởng
Thứ năm
23/02/2017
14:00 Đoàn Kiểm tra Đảng bộ cơ sở Trường Đại học Quy Nhơn đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh năm 2016 của Tỉnh ủy Bình Định làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đoàn Kiểm tra của Tỉnh ủy Bình Định và Ban Thường vụ Đảng ủy Phòng họp 2 Trưởng đoàn Kiểm tra
Thứ năm
23/02/2017
14:00 Họp triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục BGH, Chủ tịch CĐ Trường, Bí thư Đoàn Trường, Chủ tịch Hội SV, Chủ tịch Hội CCB, Trưởng ban TTND và các Trưởng đơn vị Phòng họp 1 Hiệu trưởng
Thứ năm
23/02/2017
19:00 Giới thiệu định dạng đề thi tiếng Anh bậc 3/6 (B1) cho sinh viên khóa 37, 38 Sinh viên hệ đại học, cao đẳng chính quy khóa 37, 38 theo Thông báo số 248/TB-ĐHQN ngày 14/02/2017 Hội trường B - Phòng KT-ĐBCL; - Khoa Ngoại ngữ
Thứ sáu
24/02/2017
08:30 Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Quy Nhơn về việc thông qua Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ các chuyên ngành Toán và chuyên ngành Quản lý giáo dục (sửa đổi) Theo Quyết định số 1517/QĐ-ĐHQN ngày 03/04/2015 và Quyết định số 6256/QĐ-ĐHQN ngày 30/11/2015 Phòng họp 1 Chủ tịch Hội đồng
Thứ sáu
24/02/2017
10:45 CÁC LỚP, CHI ĐOÀN, CHI HỘI SINH HOẠT 1 TIẾT CUỐI - - -
Thứ sáu
24/02/2017
14:00 Làm việc với Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Đại diện BGH; Trưởng phòng: ĐTĐH, ĐTSĐH, HCTH, TCCB; Trưởng khoa Địa lý - ĐC Phòng họp 1 PHT. Đỗ Ngọc Mỹ
Thứ bảy
25/02/2017
09:00 Lễ tốt nghiệp và trao bằng hệ đại học vừa làm vừa học Đại diện BGH; đại diện Phòng: HCTH, ĐT-BDTX và các khoa liên quan TT. Chính trị huyện Hoài Nhơn PHT. Đinh Thanh Đức
Thứ bảy
25/02/2017
19:00 Giới thiệu định dạng đề thi tiếng Anh bậc 2/6 và 5/6 cho sinh viên khóa 37, 38, 39 Khoa Ngoại ngữ Sinh viên khóa 37, 38, 39 Khoa Ngoại ngữ Hội trường B - Phòng KT-ĐBCL; - Khoa Ngoại ngữ
Chủ nhật
26/02/2017
09:00 Lễ tốt nghiệp và trao bằng hệ đại học vừa làm vừa học (cả ngày) Đại diện BGH; đại diện Phòng: HCTH, ĐT-BDTX và các khoa liên quan - Trường ĐH Phạm Văn Đồng; - TT. GDTX Quảng Ngãi PHT. Đinh Thanh Đức

Tải lịch tuần