Lịch công tác tuần

Từ 22/05/2017 đến 28/05/2017

Chú ý: Để xem tuần tiếp theo, bạn hãy bấm chữ SAU


Thứ ngày Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Chủ tọa
Thứ hai
22/05/2017
07:30 Họp đánh giá, phân loại Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm học 2015-2016 Đại diện BGH; Ban Chỉ huy Quân sự Trường; lãnh đạo các Phòng: HCTH, TCCB, CTSV, Thanh tra - PC, QLKTX; Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV; Tổ trưởng Tổ bảo vệ, Trung đội trưởng Trung đội tự vệ Phòng họp 1 PHT. Đinh Thanh Đức
Thứ hai
22/05/2017
08:30 Đánh giá đề tài tham gia xét Giải thưởng "Sinh viên NCKH cấp Trường" năm 2017 (Lĩnh vực Khoa học Tự nhiên) Theo Quyết định số 624/QĐ-ĐHQN ngày 17/05/2017 Phòng họp 1 Chủ tịch Hội đồng
Thứ hai
22/05/2017
08:30 Nghiệm thu đề tài KHCN cấp Trường năm 2016 của ThS. Phan Thị Kim Dung (Khoa TLGD-CTXH) Theo Quyết định số 594/QĐ-ĐHQN ngày 11/05/2017 Phòng họp B Chủ tịch Hội đồng
Thứ hai
22/05/2017
09:00 Họp Tiểu ban Chuyên môn triển khai công tác chuẩn bị kỷ niệm 40 năm thành lập Trường Theo Quyết định số 581/QĐ-ĐHQN ngày 09/05/2017 Phòng họp 2 Trưởng tiểu ban
Thứ hai
22/05/2017
14:00 Họp Ban Giám hiệu Ban Giám hiệu Phòng họp 2 Hiệu trưởng
Thứ hai
22/05/2017
14:30 Đánh giá đề tài tham gia xét Giải thưởng "Sinh viên NCKH cấp Trường" năm 2017 (Lĩnh vực Khoa học Giáo dục) Theo Quyết định số 627/QĐ-ĐHQN ngày 17/05/2017 Phòng họp 1 Chủ tịch Hội đồng
Thứ hai
22/05/2017
19:00 Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2017 BTC lớp học và toàn thể học viên theo danh sách Hội trường T13 Ban tổ chức lớp học
Thứ ba
23/05/2017
07:30 Hội nghị quán triệt và triển khai chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 BCH Đảng bộ; Trưởng, Phó các đơn vị; Trưởng, Phó các đoàn thể, các hội cấp Trường và toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ Hội trường B Bí thư Đảng ủy
Thứ ba
23/05/2017
14:00 Đánh giá đề tài tham gia xét Giải thưởng "Sinh viên NCKH cấp Trường" năm 2017 (Lĩnh vực Kinh tế và Kinh doanh) Theo Quyết định số 628/QĐ-ĐHQN ngày 17/05/2017 Phòng họp 1 Chủ tịch Hội đồng
Thứ ba
23/05/2017
15:30 Họp Hội Cựu chiến binh Hội Cựu chiến binh VP. Hội CCB Chủ tịch Hội CCB
Thứ tư
24/05/2017
08:30 Đánh giá đề tài tham gia xét Giải thưởng "Sinh viên NCKH cấp Trường" năm 2017 (Lĩnh vực Kỹ thuật và Công nghệ) Theo Quyết định số 626/QĐ-ĐHQN ngày 17/05/2017 Phòng họp 1 Chủ tịch Hội đồng
Thứ tư
24/05/2017
08:30 Nghiệm thu đề tài KHCN cấp Trường năm 2016 của ThS. Nguyễn Trung Kiên (Khoa GDCT-QLNN) Theo Quyết định số 647/QĐ-ĐHQN ngày 19/05/2017 Phòng 78 Chủ tịch Hội đồng
Thứ tư
24/05/2017
08:45 Họp Ban Chấp hành Đoàn Trường BCH Đoàn Trường, Đội trưởng Đội Thanh niên xung kích Phòng họp B Bí thư Đoàn Trường
Thứ tư
24/05/2017
09:00 Họp chuẩn bị nội dung làm việc với Thường vụ Tỉnh Bình Định Thường trực Đảng ủy; Trưởng phòng: TCCB, HCTH, CSVC, KHTC; lãnh đạo Khoa Sinh-KTNN Phòng họp 2 Bí thư Đảng ủy
Thứ tư
24/05/2017
10:00 Nghiệm thu đề tài KHCN cấp Trường năm 2016 của ThS. Nguyễn Tuấn Anh (Khoa GDCT-QLNN) Theo Quyết định số 650/QĐ-ĐHQN ngày 19/05/2017 Phòng 78 Chủ tịch Hội đồng
Thứ tư
24/05/2017
14:00 Họp Tiểu ban Khánh tiết - Truyền thông triển khai công tác chuẩn bị kỷ niệm 40 năm thành lập Trường Theo Quyết định số 580/QĐ-ĐHQN ngày 09/05/2017 Phòng họp 2 Trưởng tiểu ban
Thứ tư
24/05/2017
14:00 Họp Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường mở rộng BCH Hội SV Trường và các Liên chi hội trưởng Phòng họp B Chủ tịch Hội SV Trường
Thứ tư
24/05/2017
14:30 Đánh giá đề tài tham gia xét Giải thưởng "Sinh viên NCKH cấp Trường" năm 2017 (Lĩnh vực Khoa học xã hội và Nhân văn) Theo Quyết định số 625/QĐ-ĐHQN ngày 17/05/2017 Phòng họp 1 Chủ tịch Hội đồng
Thứ tư
24/05/2017
15:30 Nghiệm thu đề tài KHCN cấp Trường năm 2016 của ThS. Mai Thế Anh (Khoa GDTC-QP) Theo Quyết định số 596 /QĐ-ĐHQN ngày 11/05/2017 Phòng họp B Chủ tịch Hội đồng
Thứ năm
25/05/2017
08:00 Tổ Kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Định làm việc với Thường trực Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường Đại học Quy Nhơn (HOÃN) Tổ Kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Thường trực Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường Phòng họp 1 Tổ Kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
Thứ năm
25/05/2017
08:00 Họp bàn mở các ngành đào tạo mới và phát triển chương trình đào tạo đại học hệ chính quy BGH; các Trưởng phòng: ĐHĐH, KT-ĐBCL, TCCB, HCTH, KHTC; các Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa, Trưởng Bộ môn và đại biểu mời Phòng họp B PHT. Đinh Thanh Đức
Thứ năm
25/05/2017
08:30 Nghiệm thu đề tài KHCN cấp Trường năm 2016 của TS. Nguyễn Thị Kim Ánh (Khoa Hóa) Theo Quyết định số 644/QĐ-ĐHQN ngày 19/05/2017 Phòng 78 Chủ tịch Hội đồng
Thứ năm
25/05/2017
10:00 Họp giải quyết đền bù chi phí đào tạo của viên chức được cử đi học tiến sĩ tại Cộng hòa Liên bang Đức theo Đề án 322/356/911 Hiệu trưởng; Trưởng phòng TCCB, TT-PC, KH-TC; Trưởng khoa Sinh - KTNN; viên chức có giấy mời Phòng họp 2 Hiệu trưởng
Thứ năm
25/05/2017
10:00 Nghiệm thu đề tài KHCN cấp Trường năm 2016 của ThS. Lê Thị Đặng Chi (Khoa Hóa) Theo Quyết định số 645/QĐ-ĐHQN ngày 19/05/2017 Phòng 78 Chủ tịch Hội đồng
Thứ năm
25/05/2017
14:00 Nghiệm thu đề tài KHCN cấp Trường năm 2016 của TS. Diệp Thị Lan Phương (Khoa Hóa) Theo Quyết định số 646/QĐ-ĐHQN ngày 19/05/2017 Phòng họp B Chủ tịch Hội đồng
Thứ năm
25/05/2017
15:00 Họp thông qua Kế hoạch đào tạo ĐH, CĐ hệ chính quy năm học 2017-2018 BGH; các Trưởng phòng: ĐTĐH, KT-ĐBCL, HCTH, CTSV và đại diện lãnh đạo khoa Phòng họp 1 Hiệu trưởng
Thứ năm
25/05/2017
15:30 Nghiệm thu đề tài KHCN cấp Trường năm 2016 của ThS. Lê Thu Hương (Khoa Hóa) Theo Quyết định số 617/QĐ-ĐHQN ngày 17/05/2017 Phòng họp B Chủ tịch Hội đồng
Thứ năm
25/05/2017
19:30 Hội nghị Tổng kết công tác nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2016 - 2017 Theo Công văn số 884/ĐHQN-QLKHHTQT ngày 17/05/2017 Hội trường B Trưởng Ban Tổ chức
Thứ sáu
26/05/2017
08:00 Họp xét tốt nghiệp đại học VLVH tại Trường và Trung tâm GDTX Phú Yên Theo Quyết định số 551/QĐ-ĐHQN ngày 04/5/2017 Phòng họp 1 Chủ tịch Hội đồng
Thứ sáu
26/05/2017
09:00 Họp Hội đồng tuyển sinh đại học VLVH năm 2017 Theo Quyết định số 647/QĐ-ĐHQN ngày 19/5/2017 Phòng họp 1 Chủ tịch Hội đồng
Thứ sáu
26/05/2017
10:50 CÁC LỚP, CHI ĐOÀN, CHI HỘI SINH HOẠT 1 TIẾT CUỐI - - -
Thứ sáu
26/05/2017
14:00 Họp góp ý dự thảo Quy chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước Trường Đại học Quy Nhơn BGH; các Trưởng đơn vị; đại diện: VP. Đảng ủy, VP. Công đoàn, Đoàn TN, Hội SV, Hội CCB, Ban TTND Phòng họp 1 Hiệu trưởng
Thứ bảy
27/05/2017
08:00 Đại hội Hội Cựu chiến binh nhiệm kỳ 2017-2022 Hội Cựu chiến binh và đại biểu mời Phòng họp 1 Chủ tịch Hội CCB
Chủ nhật
28/05/2017
00:01 - - - -

Tải lịch tuần