Lịch công tác tuần

Từ 27/03/2017 đến 02/04/2017

Chú ý: Để xem tuần tiếp theo, bạn hãy bấm chữ SAU


Thứ ngày Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Chủ tọa
Thứ hai
27/03/2017
05:30 Tư vấn tuyển sinh tại tỉnh Phú Yên (Đoàn xuất phát tại Trường) Theo Quyết định số 331/QĐ-ĐHQN ngày 16/3/2017 Tỉnh Phú Yên Trưởng đoàn
Thứ hai
27/03/2017
07:30 Họp góp ý thiết kế brochure Trường (lần 3) Ban tư vấn Phòng họp 2 Trưởng Ban tư vấn
Thứ hai
27/03/2017
09:00 Họp góp ý Dự thảo Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Quy Nhơn Theo Quyết định số 352/QĐ-ĐHQN ngày 24/3/2017 Phòng họp 1 Trưởng ban
Thứ hai
27/03/2017
09:00 Họp Hội đồng tuyển chọn đề tài KH-CN cấp Trường năm 2017 (Khối Tự nhiên) Theo Quyết định số 223/QĐ-ĐHQN ngày 23/2/2017 Phòng họp B PHT. Đinh Thanh Đức
Thứ hai
27/03/2017
14:00 Họp Ban Giám hiệu Ban Giám hiệu Phòng họp 2 Hiệu trưởng
Thứ hai
27/03/2017
14:30 Họp BCH Đoàn trường mở rộng BCH Đoàn trường, Bí thư các LCĐ, Đội trưởng Đội TNXK Phòng kỹ năng Bí thư Đoàn trường
Thứ hai
27/03/2017
16:00 Hội nghị bàn giao công tác Hiệu trưởng Hiệu trưởng; Nguyên Hiệu trưởng GS.TS Nguyễn Hồng Anh; các Phó Hiệu trưởng; các Trưởng đơn vị; Trưởng ban TTND Phòng họp 1 Hiệu trưởng
Thứ ba
28/03/2017
06:00 Tư vấn tuyển sinh tại tỉnh Đắk Lắk (Đoàn xuất phát tại Trường) Theo Quyết định số 331/QĐ-ĐHQN ngày 16/3/2017 Tỉnh Đắk Lắk Trưởng đoàn
Thứ ba
28/03/2017
08:30 Họp về công tác Đảm bảo chất lượng BGH; VP. Đảng ủy; Chủ tịch CĐ Trường; Bí thư Đoàn Trường; Chủ tịch Hội SV; Chủ tịch Hội CCB; Trưởng ban TTND và các Trưởng đơn vị Phòng họp 1 Hiệu trưởng
Thứ ba
28/03/2017
14:30 Họp Hội đồng tuyển chọn đề tài KH-CN cấp Trường năm 2017 (Khối Kỹ thuật - Công nghệ) Theo Quyết định số 221/QĐ-ĐHQN ngày 23/2/2017 Phòng họp 2 GS.TS. Nguyễn Hồng Anh
Thứ ba
28/03/2017
19:00 Tập huấn về công tác Đảm bảo chất lượng - Đại diện Phòng: KT-ĐBCL, CTSV; thành viên Tổ tập huấn; - Các cố vấn học tập Hội trường B Trưởng phòng KT-ĐBCL
Thứ tư
29/03/2017
08:30 Họp Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường mở rộng Ủy viên BCH Hội SV Trường và các Liên chi hội Trưởng Phòng họp B Chủ tịch HSV Trường
Thứ tư
29/03/2017
19:00 Đại hội Đại biểu Liên chi đoàn Toán nhiệm kỳ 2017-2019 BCH Liên chi đoàn, đại biểu được triệu tập và đại biểu mời Hội trường B BCH Liên chi đoàn
Thứ năm
30/03/2017
07:00 Ban Thường vụ Đảng ủy làm việc với Ban Thường vụ Đoàn Trường Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Thường vụ Đoàn Trường Phòng họp 1 Bí thư Đảng ủy
Thứ năm
30/03/2017
08:00 Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bình Định làm việc với Thường trực Đảng ủy và Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học Quy Nhơn Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bình Định; Thường trực Đảng ủy; Ban Thường vụ Đoàn Trường Phòng họp 1 Ban Thường vụ; Tỉnh Đoàn Bình Định
Thứ năm
30/03/2017
14:30 Họp Hội đồng tuyển chọn đề tài KH-CN cấp Trường năm 2017 (Khối Xã hội - Nhân văn) Theo Quyết định số 222/QĐ-ĐHQN ngày 23/2/2017 Phòng họp 1 PHT. Nguyễn Đình Hiền
Thứ sáu
31/03/2017
08:30 Họp Hội đồng tuyển chọn đề tài KH-CN cấp Trường năm 2017 (Khối Kinh tế) Theo Quyết định số 224/QĐ-ĐHQN ngày 23/2/2017 Phòng họp 2 Hiệu trưởng
Thứ sáu
31/03/2017
10:45 CÁC LỚP, CHI ĐOÀN, CHI HỘI SINH HOẠT 1 TIẾT CUỐI - - -
Thứ sáu
31/03/2017
14:30 Họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH-CN cấp tỉnh Theo Quyết định số 364/QĐ-ĐHQN ngày 27/3/2017 Phòng họp 1 PHT. Nguyễn Đình Hiền
Thứ sáu
31/03/2017
19:00 Khoa Kinh tế - Kế toán tổ chức cuộc thi "Kiến thức kinh tế 2017" Toàn thể viên chức, giảng viên, sinh viên Khoa KT-KT và những người quan tâm Hội trường B Bí thư LCĐ
Thứ bảy
01/04/2017
07:00 Đại hội Đại biểu Liên chi đoàn Kinh tế - KT nhiệm kỳ 2017-2019 BCH Liên chi đoàn, đại biểu được triệu tập và đại biểu mời Hội trường A BCH Liên chi đoàn
Thứ bảy
01/04/2017
07:30 Tập huấn về công tác Đảm bảo chất lượng Viên chức quản lý và giảng viên toàn trường Hội trường B PHT. Nguyễn Đình Hiền
Thứ bảy
01/04/2017
13:00 Đại hội Đại biểu Liên chi đoàn GDTH - MN nhiệm kỳ 2017-2019 BCH Liên chi đoàn, đại biểu được triệu tập và đại biểu mời Hội trường A BCH Liên chi đoàn
Thứ bảy
01/04/2017
14:00 Tập huấn về công tác Đảm bảo chất lượng Viên chức hành chính và nhân viên toàn trường Hội trường B PHT. Nguyễn Đình Hiền
Thứ bảy
01/04/2017
19:00 Chung kết cuộc thi "English Arena 2017" Ban tổ chức; đại biểu mời; sinh viên được triệu tập và sinh viên quan tâm Hội trường B Chủ tịch HSV Trường
Chủ nhật
02/04/2017
07:00 Đại hội Đại biểu Liên chi đoàn TLGD - CTXH nhiệm kỳ 2017-2019 BCH Liên chi đoàn; đại biểu được triệu tập và đại biểu mời Hội trường B BCH Liên chi đoàn
Chủ nhật
02/04/2017
07:30 Ra quân thực hiện "Ngày Chủ nhật xanh - vệ sinh giảng đường" Sinh viên các LCH: Kinh tế-KT, Hóa, GDTH-MN, Sinh-KTNN, GDCT-QLNN, GDTC-QP, CNTT Giảng đường A1; TT. TTTL Phó Chủ tịch HSV Trường
Chủ nhật
02/04/2017
13:00 Đại hội Đại biểu Liên chi đoàn Vật lý nhiệm kỳ 2017-2019 BCH Liên chi đoàn; đại biểu được triệu tập và đại biểu mời Hội trường B BCH Liên chi đoàn
Chủ nhật
02/04/2017
13:30 Ra quân thực hiện "Ngày Chủ nhật xanh - vệ sinh giảng đường" Sinh viên các LCH: Vật lý, TLGD-CTXH, Lịch sử, Ngoại ngữ Giảng đường A2; Hội trường A Phó Chủ tịch HSV Trường

Tải lịch tuần