Lịch công tác tuần

Từ 23/10/2017 đến 29/10/2017

Chú ý: Để xem tuần tiếp theo, bạn hãy bấm chữ SAU


Thứ ngày Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Chủ tọa
Thứ hai
23/10/2017
19:00 Chương trình tư vấn, chăm sóc sức khỏe cho nữ sinh viên Cán bộ phụ trách và sinh viên được cử tham dự Hội trường A Bí thư Đoàn trường
Thứ ba
24/10/2017
14:00 Ban Thường vụ Đảng ủy làm việc với Ban Thường vụ Công đoàn Trường về công tác nhân sự Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Thường vụ Công đoàn Phòng họp 1 Bí thư Đảng ủy
Thứ ba
24/10/2017
15:00 Họp liên tịch Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu về công tác quy hoạch viên chức quản lý cấp khoa, phòng nhiệm kỳ 2014-2019 và 2019-2024 Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu Phòng họp 2 Bí thư Đảng ủy
Thứ ba
24/10/2017
19:00 Chương trình tư vấn, chăm sóc sức khỏe cho nữ sinh viên Cán bộ phụ trách và sinh viên được cử tham dự Hội trường A Bí thư Đoàn trường
Thứ tư
25/10/2017
08:00 Họp Tổ sửa đổi, bổ sung Quy chế tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức Trường Đại học Quy Nhơn Theo QĐ số 992/QĐ-ĐHQN ngày 18/7/2017 Phòng họp 1 Tổ trưởng
Thứ tư
25/10/2017
10:00 Họp xét điều kiện dự thi tốt nghiệp đại học năm 2017 hình thức đào tạo VLVH Theo Quyết định số 1974/QĐ-ĐHQN ngày 18/10/2017 Phòng họp 1 Chủ tịch Hội đồng
Thứ tư
25/10/2017
14:30 Họp Hội đồng khoa học tuyển chọn đề tài NCKH sinh viên năm học 2017-2018 (Khối Khoa học Xã hội và Nhân văn) Theo Quyết định số 1988/QĐ-ĐHQN ngày 19/10/2017 Phòng họp 1 PHT. Nguyễn Đình Hiền
Thứ tư
25/10/2017
14:30 Tiếp và làm việc với GS. Yves Combarnous, ĐH Francois - Rabelais de Tours (Pháp) Hiệu trưởng; lãnh đạo Khoa Sinh-KTNN; Viện trưởng Viện NCƯDKH&CN; lãnh đạo các phòng: HCTH, CSVC, Phòng ĐTSĐH; mời lãnh đạo Trung tâm ICISE và TS. Nguyễn Thị Mộng Điệp (Khoa Sinh-KTNN) Phòng họp 2 Hiệu trưởng
Thứ tư
25/10/2017
19:00 Chương trình tư vấn, chăm sóc sức khỏe cho nữ sinh viên Cán bộ phụ trách và sinh viên được cử tham dự Hội trường A Bí thư Đoàn trường
Thứ năm
26/10/2017
07:30 Hội nghị Đại biểu CCVC cấp Trường năm học 2017-2018 Đại biểu đương nhiên, đại biểu được bầu từ các đơn vị và đại biểu mời Hội trường T13 Chủ trì hội nghị
Thứ năm
26/10/2017
19:00 Hướng dẫn thực hiện chuẩn đầu ra Tin học và yêu cầu chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin đối với sinh viên đại học hệ chính quy Lớp trưởng, Bí thư chi đoàn các lớp khóa 36, 37, 38,39, 40 (trừ các lớp thuộc Khoa Công nghệ thông tin) Hội trường T13 TP. Đào tạo đại học
Thứ sáu
27/10/2017
08:30 Họp xét kết quả rèn luyện, học bổng KKHT học kỳ II, các danh hiệu thi đua năm học 2016-2017 và xét học bổng tài trợ cho sinh viên năm học 2017-2018 Đại diện BGH; đại diện lãnh đạo các phòng: CTSV, ĐTĐH, KHTC, Đoàn TN, Hội SV và đại diện lãnh đạo các khoa Phòng họp 1 PHT. Nguyễn Đình Hiền
Thứ sáu
27/10/2017
09:00 Đón tiếp LHS Lào nhập học dự bị tiếng Việt; tiếp và làm việc với lãnh đạo các sở Giáo dục - Thể thao và các sở Ngoại giao các tỉnh Attapu, Champasack, Salavan, Sekong (CHCDND Lào) Hiệu trưởng; đại diện lãnh đạo các phòng: QLKH-HTQT, ĐT-BDTX, CTSV, QLKTX, Trạm Y tế; đại diện các sở, ngành liên quan của tỉnh Bình Định Phòng họp 1 Hiệu trưởng
Thứ sáu
27/10/2017
14:30 Họp Hội đồng khoa học tuyển chọn đề tài NCKH sinh viên năm học 2017-2018 (Khối Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật và Công nghệ) Theo Quyết định số 1987/QĐ-ĐHQN ngày 19/10/2017 Phòng họp 1 PHT. Đinh Thanh Đức
Thứ bảy
28/10/2017
07:30 Vòng sơ khảo cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp sinh viên - Startup student ideas" (cả ngày) Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và các nhóm sinh viên dự thi Phòng họp B Ban tổ chức
Thứ bảy
28/10/2017
08:00 Thi tốt nghiệp đại học năm 2017 hình thức đào tạo VLVH Theo Quyết định số 1975/QĐ-ĐHQN ngày 18/10/2017 TT GDTX Kon Tum, TT DN-GDTX-HN Quảng Ngãi, TT GDTX Quảng Nam Trưởng Ban Coi thi
Chủ nhật
29/10/2017
06:30 Thi cấp chứng chỉ Công nghệ thông tin cơ bản Thí sinh và CBVC làm nhiệm vụ coi thi Tầng 4 Nhà 4T Chủ tịch Hội đồng
Chủ nhật
29/10/2017
07:00 Khám sức khỏe cho sinh viên khóa 40 năm học 2017-2018 (cả ngày) Sinh viên khóa 40 KTX C5 Bệnh viện ĐK Hòa Bình

Tải lịch tuần