Lịch công tác tuần

Từ 26/06/2017 đến 02/07/2017

Chú ý: Để xem tuần tiếp theo, bạn hãy bấm chữ SAU


Thứ ngày Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Chủ tọa
Thứ hai
26/06/2017
09:00 Làm việc với Đại diện Tổng công ty Đức Giang, Hà Nội Đại diện BGH; Đại diện Lãnh đạo P. HCTH, CSVC, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp Phòng họp 2 Hiệu trưởng
Thứ hai
26/06/2017
14:00 Họp Ban Giám hiệu - Phòng họp 2 Hiệu trưởng
Thứ hai
26/06/2017
15:30 Họp chuẩn bị tổ chức Hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2017 BGH, Phòng QLKH-HTQT, Trưởng khoa Địa lý - Địa chính, Mạng GIS Việt Nam, Chủ tịch Hội Địa lý Quy Nhơn, lãnh đạo Sở KHCN tỉnh Bình Định Phòng họp 1 Hiệu trưởng
Thứ ba
27/06/2017
08:30 Họp Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Phòng họp 2 Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy
Thứ ba
27/06/2017
14:00 Làm việc với Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định Đại diện BGH, lãnh đạo Phòng CTSV, Đoàn TN, Hội SV, Trạm Y tế Phòng họp 2 PHT. Nguyễn Đình Hiền
Thứ ba
27/06/2017
15:00 Họp bàn công tác tổ chức Lễ tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy BGH, các Trưởng phòng: HCTH, ĐTĐH, CTSV, KHTC; Bí thư Đoàn TN và các Trưởng khoa Phòng họp 1 Hiệu trưởng
Thứ tư
28/06/2017
08:30 Ban Giám hiệu làm việc với các Trưởng đơn vị BGH, Bí thư ĐTN, Chủ tịch HSV, và các Trưởng đơn vị Phòng họp 1 Hiệu trưởng
Thứ tư
28/06/2017
14:00 Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trường Theo Quyết định số 840/QĐ-ĐHQN ngày 19/6/2017 Phòng họp 1 Chủ tịch Hội đồng
Thứ năm
29/06/2017
08:00 Họp Ban Đề thi năng khiếu ngành Giáo dục mầm non Ban Đề thi năng khiếu ngành Giáo dục mầm non Phòng 58 Nhà 15T Trưởng Ban
Thứ năm
29/06/2017
08:30 Họp xét kết quả rèn luyện, học bổng KKHT, thi đua khen thưởng cho sinh viên cuối khóa Đại diện BGH; Đoàn TN; Phòng CTSV, ĐTĐH, KHTC và lãnh đạo các khoa Phòng họp 1 PHT. Nguyễn Đình Hiền
Thứ năm
29/06/2017
09:00 Nghiệm thu đề tài KHCN cấp Trường năm 2016 của TS. Trần Đình Lương (Khoa Toán) Theo Quyết định số 842/QĐ-ĐHQN ngày 19/6/2017 Phòng họp 1 Chủ tịch Hội đồng
Thứ năm
29/06/2017
15:00 Nghiệm thu đề tài KHCN cấp Trường năm 2016 của TS. Mai Xuân Miên (Phòng HCTH) Theo Quyết định số 845/QĐ-ĐHQN ngày 19/6/2017 Phòng họp 1 Chủ tịch Hội đồng
Thứ sáu
30/06/2017
07:00 Làm thủ tục dự thi cho thí sinh thi năng khiếu ngành Giáo dục mầm non, Giáo dục thể chất Trưởng, Phó điểm thi, các ủy viên và thư ký Giảng đường A3, Trung tâm TTTL Các Trưởng điểm thi
Thứ sáu
30/06/2017
09:00 Xét tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy đợt 1 năm 2017 Theo Quyết định số 851/QĐ-ĐHQN ngày 20/6/2017 Phòng họp 1 Chủ tịch Hội đồng
Thứ sáu
30/06/2017
15:00 Họp cán bộ chấm thi năng khiếu ngành Giáo dục mầm non Trưởng, Phó điểm thi, ủy viên và các cán bộ chấm thi năng khiếu ngành Giáo dục mầm non Phòng họp 1 PHT. Đinh Thanh Đức
Thứ bảy
01/07/2017
06:30 Thi năng khiếu ngành Giáo dục mầm non, Giáo dục thể chất (cả ngày) Tất cả cán bộ làm nhiệm vụ tại các điểm thi năng khiếu ngành GDMN, GDTC Giảng đường A3, Trung tâm TTTL Các Trưởng điểm thi
Chủ nhật
02/07/2017
06:30 Thi năng khiếu ngành Giáo dục mầm non (cả ngày) Tất cả cán bộ làm nhiệm vụ tại các điểm thi năng khiếu ngành GDMN Giảng đường A3, Trung tâm TTTL Các Trưởng điểm thi

Tải lịch tuần