Lịch công tác tuần

Từ 21/08/2017 đến 27/08/2017

Chú ý: Để xem tuần tiếp theo, bạn hãy bấm chữ SAU


Thứ ngày Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Chủ tọa
Thứ hai
21/08/2017
08:00 Đại hội Chi bộ Khoa CNTT nhiệm kỳ 2017-2020 Đảng viên Chi bộ Khoa CNTT và đại biểu mời Phòng 22 (A8) Bí thư Chi bộ
Thứ hai
21/08/2017
08:00 Đại hội Chi bộ Khoa Lịch sử nhiệm kỳ 2017-2020 Đảng viên Chi bộ Khoa Lịch sử và đại biểu mời Phòng 23 (A8) Bí thư Chi bộ
Thứ hai
21/08/2017
09:00 Đại hội Chi bộ Phòng CTSV nhiệm kỳ 2017-2020 Đảng viên Chi bộ Phòng CTSV và đại biểu mời Phòng 26 (A8) Bí thư Chi bộ
Thứ hai
21/08/2017
14:00 Đại hội Chi bộ Khoa GDTH-MN nhiệm kỳ 2017-2020 Đảng viên Chi bộ Khoa GDTH-MN và đại biểu mời Phòng 22 (A8) Bí thư Chi bộ
Thứ hai
21/08/2017
14:00 Đại hội Chi bộ Khối Văn phòng nhiệm kỳ 2017-2020 Đảng viên Chi bộ Khối Văn phòng và đại biểu mời Phòng 26 (A8) Bí thư Chi bộ
Thứ hai
21/08/2017
14:00 Họp Ban Giám hiệu Ban Giám hiệu Phòng họp 2 Hiệu trưởng
Thứ hai
21/08/2017
15:00 Họp Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017 Theo Quyết định Phòng họp 1 Chủ tịch Hội đồng
Thứ ba
22/08/2017
07:00 Đón tiếp sinh viên K40 ngành: QLGD, GDMN, GDTH, GDCT, GDTC, SP Toán, SP Tin, SP Lý, SP Hóa, SP Sinh, SP Văn, SP Lịch sử, SP Địa, SP Tiếng Anh, Việt Nam học, Văn học, Kinh tế, TLGD, TCNH (Cả ngày) Các đơn vị chức năng liên quan Hội trường B, Hội trường T13 Ban Tổ chức
Thứ ba
22/08/2017
14:00 Họp triển khai dự án TEAM năm 2017 Thành viên Ban điều hành Dự án TEAM Phòng họp 1 Trưởng Ban điều hành
Thứ ba
22/08/2017
14:00 Đại hội Chi bộ ĐTĐH-QLKH nhiệm kỳ 2017-2020 Đảng viên Chi bộ ĐTĐH-QLKH và đại biểu mời Phòng 26 (A8) Bí thư Chi bộ
Thứ tư
23/08/2017
07:00 Đón tiếp sinh viên K40 ngành: Ngôn ngữ Anh, QLNN (Cả ngày) Các đơn vị chức năng liên quan Hội trường B, Hội trường T13 Ban Tổ chức
Thứ tư
23/08/2017
08:00 Họp Tổ sửa đổi, bổ sung Quy chế tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức Trường Đại học Quy Nhơn; Ban Xây dựng Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm viên chức giữ chức vụ quản lý các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Quy Nhơn Theo Quyết định số 992/QĐ-ĐHQN ngày 18/7/2017; Quyết định số 993/QĐ-ĐHQN ngày 18/7/2017 Phòng họp 1 Hiệu trưởng
Thứ năm
24/08/2017
07:00 Đón tiếp sinh viên K40 ngành: Kế toán, QTKD, Luật, CN KT xây dựng, CN KT hóa học, KT điện - điện tử (Cả ngày) Các đơn vị chức năng liên quan Hội trường B, Hội trường T13 Ban Tổ chức
Thứ năm
24/08/2017
08:00 Họp Hội đồng tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2017 Theo Quyết định số 355/QĐ-ĐHQN ngày 24/3/2017 Phòng họp 1 Chủ tịch Hội đồng
Thứ năm
24/08/2017
08:00 Đại hội Chi bộ Khoa Hóa nhiệm kỳ 2017-2020 Đảng viên Chi bộ Khoa Hóa và đại biểu mời Phòng 22 (A8) Bí thư Chi bộ
Thứ năm
24/08/2017
08:00 Đại hội Chi bộ Khoa TCNH-QTKD nhiệm kỳ 2017-2020 Đảng viên Chi bộ Khoa TCNH&QTKD và đại biểu mời Phòng 26 (A8) Bí thư Chi bộ
Thứ năm
24/08/2017
14:00 Đại hội Chi bộ Khoa GDCT-QLNN nhiệm kỳ 2017-2020 Đảng viên Chi bộ Khoa GDCT-QLNN và đại biểu mời Phòng 22 (A8) Bí thư Chi bộ
Thứ năm
24/08/2017
14:00 Đại hội Chi bộ Sinh viên khối Xã hội nhiệm kỳ 2017-2020 Đảng viên Chi bộ SV Khối Xã hội và đại biểu mời Phòng 23 (A8) Bí thư Chi bộ
Thứ năm
24/08/2017
15:00 Đại hội Chi bộ Khoa Ngoại ngữ nhiệm kỳ 2017-2020 Đảng viên Chi bộ Khoa Ngoại ngữ và đại biểu mời Phòng 26 (A8) Bí thư Chi bộ
Thứ sáu
25/08/2017
07:00 Đón tiếp sinh viên K40 ngành: CTXH, Nông học, KT điện tử-truyền thông, CNTT, QLĐĐ, QL TN và MT (Cả ngày) Các đơn vị chức năng liên quan Hội trường B, Hội trường T13 Ban Tổ chức
Thứ sáu
25/08/2017
08:00 Đại hội Chi bộ Khoa Kinh tế và Kế toán nhiệm kỳ 2017-2020 Đảng viên Chi bộ Khoa Kinh tế và Kế toán và đại biểu mời Phòng 22 (A8) Bí thư Chi bộ
Thứ sáu
25/08/2017
08:00 Đại hội Chi bộ Phòng Thanh tra-Pháp chế nhiệm kỳ 2017-2020 Đảng viên Chi bộ Phòng Thanh tra-Pháp chế và đại biểu mời Phòng 26 (A8) Bí thư Chi bộ
Thứ sáu
25/08/2017
14:00 Đại hội Chi bộ Khoa Toán nhiệm kỳ 2017-2020 Đảng viên Chi bộ Khoa Toán và đại biểu mời Phòng 23 (A8) Bí thư Chi bộ
Thứ sáu
25/08/2017
14:00 Đại hội Chi bộ Phòng KT-ĐBCL nhiệm kỳ 2017-2020 Đảng viên Chi bộ Phòng KT-ĐBCL và đại biểu mời Phòng 26 (A8) Bí thư Chi bộ
Thứ sáu
25/08/2017
15:00 Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn nhiệm kỳ 2017-2022 BCH Đảng bộ; BGH; Hội đồng trường (trừ thành viên ngoài Trường); BCH Công đoàn Trường; Bí thư Đoàn TN; Chủ tịch Hội CCB; Trưởng, Phó các đơn vị; Bí thư chi bộ; Chủ tịch CĐBP và Tổ trưởng Tổ CĐ trực thuộc; Trưởng, Phó bộ môn; GS, PGS, TSKH, TS và đại biểu mời Hội trường T13 Hiệu trưởng
Thứ bảy
26/08/2017
07:30 Bảo vệ luận văn thạc sĩ khóa 18 (2015-2017) chuyên ngành Văn học Việt Nam Theo các Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ký ngày 24/7/2017 của Trường ĐHQN Phòng 72, 78 Nhà 15T Chủ tịch Hội đồng
Thứ bảy
26/08/2017
07:30 Bảo vệ luận văn thạc sĩ khóa 18 (2015-2017) chuyên ngành Lịch sử Việt Nam Theo các Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ký ngày 31/7/2017 của Trường ĐHQN Phòng 92, 94 Nhà 15T Chủ tịch Hội đồng
Thứ bảy
26/08/2017
07:30 Bảo vệ luận văn thạc sĩ khóa 18 (2015-2017) chuyên ngành Ngôn ngữ Anh Theo các Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ký ngày 08/8/2017 của Trường ĐHQN Phòng họp 1, P.58 Nhà 15T Chủ tịch Hội đồng
Thứ bảy
26/08/2017
07:30 Bảo vệ luận văn thạc sĩ khóa 18 (2015-2017) chuyên ngành Ngôn ngữ học Theo các Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ký ngày 24/7/2017 của Trường ĐHQN Phòng họp B Chủ tịch Hội đồng
Thứ bảy
26/08/2017
08:00 Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Trường ĐH Quy Nhơn với Đảng ủy Phường Nguyễn Văn Cừ về công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và công tác quản lý sinh viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Đoàn Thanh niên, đại diện lãnh đạo các phòng: HCTH, CTSV, Quản lý KTX và đại biểu của Đảng ủy Phường Nguyễn Văn Cừ Phòng họp B Bí thư Đảng ủy
Chủ nhật
27/08/2017
07:30 Bảo vệ luận văn thạc sĩ khóa 18 (2015-2017) chuyên ngành Văn học Việt Nam Theo các Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ký ngày 24/7/2017 của Trường ĐHQN Phòng 72, 78 Nhà 15T Chủ tịch Hội đồng
Chủ nhật
27/08/2017
07:30 Bảo vệ luận văn thạc sĩ khóa 18 (2015-2017) chuyên ngành Lịch sử Việt Nam Theo các Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ký ngày 31/7/2017 của Trường ĐHQN Phòng 92, 94 Nhà 15T Chủ tịch Hội đồng
Chủ nhật
27/08/2017
07:30 Bảo vệ luận văn thạc sĩ khóa 18 (2015-2017) chuyên ngành Ngôn ngữ Anh Theo các Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ký ngày 08/8/2017 của Trường ĐHQN Phòng họp 1, P.58 Nhà 15T Chủ tịch Hội đồng
Chủ nhật
27/08/2017
07:30 Bảo vệ luận văn thạc sĩ khóa 18 (2015-2017) chuyên ngành Ngôn ngữ học Theo các Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ký ngày 24/7/2017 của Trường ĐHQN Phòng họp B Chủ tịch Hội đồng
Chủ nhật
27/08/2017
07:30 Bảo vệ luận văn thạc sĩ khóa 18 (2015-2017) chuyên ngành Khoa học máy tính Theo các Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ký ngày 08/8/2017 của Trường ĐHQN Phòng sminar Khoa Toán và Khoa Vật lý Chủ tịch Hội đồng
Chủ nhật
27/08/2017
08:00 Đại hội Chi bộ Sinh viên khối KT-CN nhiệm kỳ 2017-2020 Đảng viên Chi bộ SV Khối KT-CN và đại biểu mời Phòng 22 (A8) Bí thư Chi bộ

Tải lịch tuần