LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuần lễ thứ :    
   
File đính kèm :
Thứ ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
{{x.Thu}}
{{x.Ngay}}
{{dt.ThoiGianBatDau | date :'HH:mm'}} {{dt.NoiDung}}
file đính kèm : {{tep.FileName}}
{{dt.ThanhPhan}} {{dt.DiaDiem}} {{dt.ChuTri}}
logo footer

thông tin liên hệ

  • 170 An Dương Vương, Tp. Quy Nhơn
  • dqn@moet.edu.vn - tuvantuyensinh@qnu.edu.vn - dhqn@qnu.edu.vn 
  • (84-256) 3846156; Fax: (84-256) 3846089
  • www.qnu.edu.vn

Mạng xã hội

Top