Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức Hội nghị Đại biểu cán bộ viên chức năm học 2015-2016

Sáng ngày 31 tháng 10 năm 2015, Trường Đại học Quy Nhơn long trọng tổ chức Hội nghị Đại biểu cán bộ viên chức năm học 2015-2016 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016.
 
Tham dự Hội nghị NGƯT. PGS. TS. Nguyễn Hồng Anh - Hiệu trưởng Nhà trường, PGS. TS. Đỗ Ngọc Mỹ - thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; TS. Hoàng Quý Châu - Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Trường cùng các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu gần 200 đại biểu được triệu tập đại diện cho toàn thể cán bộ viên chức trong toàn trường.
 
Tại Hội nghị, Hiệu trưởng Nguyễn Hồng Anh đã báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và một số chỉ tiêu chủ yếu năm học 2015-2016. Hội nghị đã nghe báo cáo công tác tài chính năm học 2014-2015, báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân. Hội nghị cũng đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2015-2017 gồm 07 thành viên.
 
Trên cơ sở nội dung các báo cáo, tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu tại Hội nghị, ý kiến giải trình của Hiệu trưởng và các Trưởng đơn vị chức năng liên quan, Hội nghị đã biểu quyết thông qua Nghị quyết với những đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015, xác định những nhiệm vụ trọng tâm và một số chỉ tiêu chủ yếu năm học 2015-2016. Nghị quyết khẳng định: Năm học 2014-2015, Nhà trường tiếp tục giữ vững sự đồng thuận, phát huy những đóng góp tích cực, hiệu quả của toàn thể cán bộ viên chức trong mọi lĩnh vực hoạt động; cơ sở vật chất ngày càng được đầu tư phát triển; chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học không ngừng được nâng cao; công tác hợp tác quốc tế ngày càng mở rộng; tiếp tục thúc đẩy việc đổi mới chương trình đào tạo, xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình, tập bài giảng và đổi mới phương pháp giảng dạy; công tác quản lý đào tạo theo hệ thống tín chỉ ngày càng chặt chẽ, hiệu quả; công tác tài chính được thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo công khai, minh bạch; thu nhập bình quân hằng tháng và phúc lợi cho viên chức, người lao động ngày càng tăng, năm sau cao hơn năm trước… Nghị quyết Hội nghị cũng chỉ rõ những phương hướng, nhiệm vụ cụ thể cần quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2015-2016.
 
Hội nghị khẳng định quyết tâm hưởng ứng phong trào thi đua do Công đoàn trường phát động; kêu gọi và tin tưởng toàn thể giảng viên, viên chức và người lao động trong toàn trường phát huy những kết quả đạt được; nêu cao tinh thần đoàn kết nhất trí, đồng tâm, đồng thuận, chung sức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị./.
 
Một số hình ảnh tại Hội nghị:
 

NGƯT. PGS. TS. Nguyễn Hồng Anh - Hiệu trưởng Nhà trường 
báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015, phương hướng, nhiệm vụ năm học 2015-2016

Đồng chí Phan Vũ Hạnh - Trưởng phòng KHTC, Kế toán trưởng báo cáo công tác tài chính năm học 2014-2015

TS. Châu Minh Hùng - Trưởng ban Thanh tra nhân dân báo cáo công tác thanh tra năm học 2014-2015

TS. Hoàng Quý Châu - Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Trường phát động phong trào thi đua 
năm học 2015-2016


  
Toàn cảnh Hội nghị

Hằng (Theo Phòng Hành chính - Tổng hợp)