Olympic Toán học sinh viên và học sinh 2016

Hội Toán học Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức kỳ thi Olympic Toán học dành cho Sinh viên  Học sinh Trung học Phổ thông chuyên nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học toán, thúc đẩy niềm say toán học trong học sinh, phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi toán. Kỳ thi cũng một hội giao lưu cho các học sinh giỏi toán với các sinh viên yêu toán các giảng viên toán tại các trường đại học, cao đẳng học viện.

QUAN TỔ CHỨC

Bộ Giáo dục Đào tạo
Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam
Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam

Hội Toán học Việt Nam
Trường Đại học Quy Nhơn
 

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Từ 11-17/4/2016 tại  Trường Đại học Quy Nhơn170 An Dương Vương, Thành phố Quy Nhơn

Thông báo số 1 Olympic Toán học Sinh viên

Thông báo số 1 Olympic Toán học Học sinh

Thông báo số 2 Olympic Toán học Sinh viên và Học sinh