Hướng dẫn đăng nhập, khai thác cơ sở dữ liệu từ Trung tâm học liệu Đại học Cần Thơ

Trên sở thoả thuận hợp tác giữa Trường Đại học Quy Nhơn Trường Đại học Cần Thơ, hai bên đã thống nhất về phương thức chia sẻ sở dữ liệu. Theo đó, viên chức sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn sẽ được cung cấp tài khoản để truy cập, khai thác (đọc toàn văn) hệ thống tài liệu điện tử nội sinh của Trung tâm Học liệu trường Đại học Cần Thơ (khoảng 43.000 tài liệu điện tử).

Để khai thác sở dữ liệu điện tử từ Trung tâm Học liệu trường Đại học Cần Thơ, các viên chức sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn cần truy cập vào cổng thông tin điện tử của Trung tâm Thông tin liệu trường ĐH Quy Nhơn - http://lib.qnu.edu.vn/, bấm vào mục "LIÊN THƯ VIỆN ĐH QUY NHƠN - ĐH CẦN THƠ" ở phía lề bên phải website Trung tâm TTTL trường ĐH Quy Nhơn. Sau đó, bạn đọc đăng nhập bằng tài khoản được cấp (theo nội dung Thông báo số 1040/TB-ĐHQN, hoặc gửi thư về email: tttttlqnu@gmail.com để đề nghị cấp tài khoản đăng nhập ) trong cửa sổ dành cho độc giả bên ngoài trường đại học Cần Thơ.

Sau khi đăng nhập thành công, bạn đọc bấm vào danh mục các bộ sưu tập để tìm kiếm tài liệu theo chủ đề, hoặc trực tiếp tên tài liệu trong cửa sổ tìm kiếm bấm vào nút "đọc toàn văn" để tham khảo tài liệu đã chọn.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ với Giám đốc Trung tâm Thông tin liệu Trường Đại học Quy Nhơn Thanh Hải; Email: lethanhhai@qnu.edu.vn ; Tel: 0987747378