Kết quả cuộc thi Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc lần thứ XIX - 2016 của đội tuyển Olympic Vật lý Trường Đại học Quy Nhơn

Olympic Vật sinh viên toàn quốc (SPhO) được tổ chức hàng năm nhằm mục đích động viên, thúc đẩy phong trào giảng dạy học tập bộ môn Vật của giảng viên, sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng dạy học Vật trong các trường đại học cao đẳng của cả nước.

Năm nay SPhO XIX được tổ chức tại Trường Đại học Duy Tân - TP. Đà Nẵng từ ngày 20/4/2016 đến 24/4/2016. Kỳ thi thu hút sự tham gia của 49 đội tuyển đến từ các trường ĐH, Học viện trên cả nước với tổng số gần 343 thí sinh.

Trường Đại học Quy Nhơn đã cử đội tuyển của Khoa Vật gồm 7 thành viên tham gia kỳ thi. Kết quả, đội tuyển đã đạt được những thành tích sau:

Giải đồng đội :  Giải nhì
Giải cá nhân: 04 Giải nhì 03 Giải ba

TT Họ  tên Lớp Kết quả các nội dung thi
Bài tập Thực nghiệm Trắc nghiệm
1 Nguyễn Thị Hồng Hạnh SP Lý K36 Giải nhì   Giải nhì
2 Lê Trương Mỹ Hậu SP Lý K37   Giải ba  
3 Nguyễn Quang Khánh SP Lý K36     Giải nhì
4 Đặng Thị Lộc SP Lý K36   Giải ba  
5 Mai Thị Tuyết Trinh SP Lý K36 Giải ba   Giải nhì