Tập huấn giảng viên huấn luyện cho khóa tự học, tự bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh cho giáo viên

một trong 9 đơn vị trọng điểm của cả nước được BQL Đề án NNQG 2020 giao triển khai chương trình tự học, tự bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh cho giáo viên thông qua bộ Giáo trình LIFE được Đề án tài trợ, Trường Đại học Quy Nhơn đang tích cực chuẩn bị triển khai chương trình này.

Ngày 06/5/2016, Trường ĐH Quy Nhơn phối hợp với BQL Đề án tổ chức tập huấn đợt 01 nhằm xây dựng đội ngũ giảng viên huấn luyện chuẩn bị cho việc triển khai chương trình vào thời gian nửa năm 2016.

TS. Phạm Thị Thanh Thuỳ, Điều phối viên quốc gia của BQL Đề án trình bày kế hoạch triển khai chương trình. Mục tiêu chung của chương trình nhằm nâng cao năng lực tiếng Anh cho giáo viên, giảng viên trên toàn hệ thống giáo dục quốc dân thông qua hình tự học, tự bồi dưỡng nhằm góp phần thực hiện đổi mới toàn diện việc dạy học tiếng Anh theo yêu cầu của Đề án NNQG 2020.

Chuyên gia David Persey, đại diện Nxb Cengage Learning, hướng dẫn các phương thức thiết yếu sử dụng giáo trình kèm phần mềm LIFE cũng như phổ biến tài liệu hướng dẫn tự học, tự bồi dưỡng tài liệu hướng dẫn giảng viên huấn luyện về tự học, tự bồi dưỡng.

Lớp tập huấn được hướng dẫn thực hành sử dụng phần mềm trực tuyến phục vụ cho chương trình tại hệ thống phòng học ngoại ngữ của Trường.

Đợt 2 của khoá tập huấn giảng viên huấn luyện dự kiến sẽ tổ chức vào cuối tháng 5/2016 nhằm kiện toàn đội ngũ 48 giảng viên huấn luyện được BQL Đề án giao cho Trường.