Thông báo số 3 tuyển sinh trình độ thạc sĩ các chuyên ngành Địa lý tự nhiên, Hóa vô cơ, Kỹ thuật viễn thông và Vật lý chất rắn