Lớp học về Sự thành thành sao trong các môi trường khác nhau

Trong hai ngày 23-24/7 tại Trường Đại học Quy Nhơn đã diễn ra 1 trong các hoạt động của tổ chức khoa học “Gặp GỡViệt Nam”, đó lớp học ngắn ngày trang bị kiến thức về “Sự hình thành sao trong các môi trường khác nhau” cho các nghiên cứu sinh vàcác nhà nghiên cứu trẻ. Lớp học này mở màn cho hội nghị: “Star formation in different environments” sẽ được tổ chức từ ngày 25-29/7 tại ICISE. Lớp học này có sự tham gia của 23 học viên và 4 giảng viên từ các quốc gia: Canada, Nhật Bản, Đức, Thụy Điển, Chi , Tây Ban Nha, Lào, Thái Lan và Việt Nam (12 người). Đặc biệt có 3 học viên nguyên sinh viên khoa Vật lý –Trường Đại học Quy Nhơn hiện nghiên cứu sinh về vật lý thiên văn tại Hoa Kỳ Pháp. Lớp học đã kết thúc tốt đẹp đáp ứng mục đích khoa học của Ban Tổ chức.

GS. Trần Thanh Vân khai mạc lớp học

Giảng viên  học viên lớp học