Trao học bổng Vallet cho các nhà nghiên cứu trẻ Trường Đại học Quy Nhơn

 

Ngày 27/7/2016, Tổ chức khoa học giáo dục Gặp gỡ Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức trao học bổng Vallet cho các nhà nghiên cứu trẻ trong trường.

GS. Trần Thanh VânChủ tịch Tổ chức khoa học  giáo dục Gặp gỡ Việt Nam phát biểu

Đến dự trao học bổng GS. Trần Thanh Vân - Chủ tịch Tổ chức khoa học giáo dục Gặp gỡ Việt Nam, GS. TS. Nguyễn Hồng Anh - Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn, TS. Nguyễn Thị Minh Phương - Đại diện Quỹ học bổng Vallet Gặp gỡ Việt Nam tại Bình Định Phú Yên; cùng đại diện lãnh đạo các khoa, các giảng viên, nhà nghiên cứu trẻ phóng viên Báo Bình Định, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Định.

GSTSNguyễn Hồng Anh - Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn phát biểu

TSNguyễn Thị Minh Phương - Đại diện Quỹ học bổng Vallet Gặp gỡ Việt Nam tại Bình Định  Phú Yên phát biểu

Học bổng Vallet một trong những quỹ học bổng phi chính phủ lớn nhất Việt Nam do GS. Odon Vallet tài trợ thông qua Tổ chức khoa học giáo dục Gặp gỡ Việt Nam do GS. Trần Thanh Vân làm Chủ tịch. Đây quỹ học bổng được tổ chức trao tặng hàng năm cho đối tượng học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh ưu thuộc các vùng miền trên cả nước. Bên cạnh giá trị vật chất, Quỹ học bổng Vallet còn mang ý nghĩa tinh thần to lớn, nhằm động viên, khích lệ tinh thần các học sinh, sinh viên, nhà nghiên cứu trẻ cố gắng để đạt thành tích cao hơn nữa trong học tập nghiên cứu. Từ những suất học bổng này, đã rất nhiều học sinh, sinh viên, nhà nghiên cứu trẻ cố gắng, nỗ lực học tập, nghiên cứu khẳng định được tài năng của mình trong ngoài nước.

GS. Trần Thanh Vân GS. Nguyễn Hồng Anh trao học bổng cho các nhà nghiên cứu trẻ

Quỹ học bổng Vallet năm học 2015-2016, Trường Đại học Quy Nhơn bốn giảng viên, nhà nghiên cứu trẻ được trao tặng, gồmNguyễn Văn Đại (Khoa Toán), Cảnh Định (Khoa Hóa), Nguyễn Thị Xuân Huynh (Khoa Vật ) Huỳnh Thị Lan Phương (Khoa Hóa).

ThS. Nguyễn Thị Xuân Huynh (Khoa Vật ) phát biểu cảm tưởng