Làm việc về triển khai xây dựng đề án thành lập Viện khoa học cơ bản quốc tế

Sáng nay ngày 11 tháng 08 năm 2016 tại Trường Đại học Quy Nhơn, Vụ Khoa học công nghệ Môi trường - Bộ Giáo dục Đào tạo, Sở KH&CN tỉnh Bình Định, Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam, Trường Đại Quy Nhơn, Trường Đại học Quang Trung làm việc về phương án triển khai xây dựng đề án thành lập Viện Khoa học bản quốc tế.

Tại buổi làm việc, các bên đã tiến hành thảo luận thống nhất đề nghị Bộ Giáo dục Đào tạo ỦBND tỉnh Bình Định xem xét cho phép thành lập Viện Khoa học bản quốc tế đặt tại Trường Đại học Quy Nhơn với chế hoạt động đặc thù do Bộ Giáo dục Đào tạo quyết định.

Viện Khoa học bản quốc tế nhiệm vụ đào tạo nghiên cứu khoa học nhằm tăng cường nghiên cứu về khoa học bản góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho sự phát triển kinh tế - hội của tỉnh Bình Định tăng cường sự hội nhập quốc tế.