Thông báo học bổng sau đại học của Trường ĐH Prince of Songkla

Trường ĐH Prince of Songkla (PSU), Thái Lan thông báo cấp học bổng cao học nghiên cứu sinh dành cho các nước ASIAN thuộc Chương trình Đầu mối Giáo dục Thái Lan cho các nước ASIAN (TEH-AC), nội dung như sau:

1. Mục đích

Hỗ trợ thúc đẩy bậc học sau đại học nhằm tăng cường hội nhập quốc tế thắt chặt quan hệ giữa các nước ASEAN.

2. Số lượng học bổng: Nghiên cứu sinh/Cao học: 50 suất

3. Thời gian học: NCS 3 năm, Cao học 2 năm

4. Yêu cầu:

  • Sẵn sàng nhập học tại Trường ĐH Prince of Songka từ học 2/2016 (bắt đầu tháng 1/2017)
  • Ưu tiên cho công dân của các nước: Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapore, Philippines, Myanmar, Cambodia, Lào, Việt Nam.
  • bằng cử nhân (đối với ứng viên cao học) bằng thạc (đối với NCS) phù hợp với chuyên ngành đào tạo tại PSU.
  • chứng nhận tiếng Anh còn hiệu lực

5. Điều kiện

  • Người trúng tuyển phải báo cáo quá trình học tập mỗi học kỳ (6 tháng) cho Phòng Đào tạo Sau đại học của PSU.
  • Để hoàn thành khoá học, học viên phải đăng luận văn/ luận án trên tạp chí quốc tế uy tín: 2 bài đối với NCS; 1 bài đối với học viên cao học.
  • Học viên phải duy trì được thành tích học tập tốt (điểm TBC từ 3/5 trở lên) hoàn thành việc học đúng hạn.
  • Cam kết tham gia vào Cộng đồng Quốc tế của PSU, tham gia các hoạt động hội do PSU tổ chức.
  • Các điều kiện khác do Phòng Đào tạo Sau đại học của PSU quy định.

6. Hồ cần nộp

  • Chứng chỉ năng lực tiếng Anh còn thời hạn:

·         TOEFL (Paper 500, Computer 173, Internet 61 hoặc Insitutional 520) hoặc

·         IELTS 5.0

                        lịch khoa học

                        Bảng điểm văn bằng cao nhất (nếu ) bảng điểm đại học

                        Kế hoạch nghiên cứu bằng tiếng Anh (khoảng 800 từ)

                        02 thư giới thiệu

7. Hạn nộp hồ : đến hết ngày 31/10/2016

8. Phương thức nộp hồ :

Nộp trực tuyến tại http://www.grad.psu.ac.th/eng.

Thông tin chi tiết, xem thông báo bằng tiếng Anh đính kèm:

EducationalHubScholarship 

- FEMProgramsBrochure