Thông báo về việc phát bằng đại học, cao đẳng cho sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp đợt 3, năm 2016 và sinh viên tốt nghiệp các đợt trước