Thông tin hỗ trợ kỳ thi THPT Quốc gia và công tác tuyển sinh đại học năm 2017

 

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ: 

1. TS. Lê Xuân Vinh - Trưởng phòng Đào tạo đại học                Điện thoại: 0914 031785

2. TS. Huỳnh Công Tú - Phó Trưởng phòng Đào tạo đại học     Điện thoại: 0903 869026

Website: www.qnu.edu.vn

Email: tuyensinh@qnu.edu.vn

Facebook: www.facebook.com/tuyensinhqnu