Thông báo về việc đăng ký và thi môn năng khiếu tuyển sinh đại học ngành Giáo dục mầm non và Giáo dục thể chất